Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Techniczno-Humanistyczna

w Bielsku-Białej

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. (033) 827-93-49
www:   http://www.ath.bielsko.pl
e-mail:   dniss@ath.bielsko.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6674 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Akademia Techniczno-Humanistyczna, dawna filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej jest największą uczelnią techniczną i humanistyczną działającą na terenie Śląska Cieszyńskiego, Żywiecczyzny i Zachodniej Małopolski. Od 30 lat kształcą się w niej kadry inżynierskie dla przemysłu: budowy maszyn, włókienniczego, samochodowego, ochrony środowiska oraz z zakresu organizacji i zarządzania. W roku 2002 mury uczelni opuścili również pierwsi absolwenci kierunku informatyka.

Nauczanie realizowane na czterech głównych wydziałach: Budowy Maszyn i Informatyki, Inżynierii Włókiennieczej i Ochrony Srodowiska, Zarządzania i Informatyki oraz Humanistyczno-Społecznym. Wydziały systematycznie aktualizują programy studiów, dostosowując je do zmian gospodarczych, oczekiwań w regionie oraz przemysle. Tym sposobem studenci uczelni maja zapewniony proces dydaktyczny ze współczesnymi tendencjami rozwoju nauki, techniki i gospodarki. Akademi Techniczno-Humanistyczna kształci studentów na studiach magisterskich, wyższych studiach zawodowych, studiach podyplomowych oraz studiach i kursach specjalistycznych.

Wydziały, kierunki studiów

Wydział Kierunki Nauczania Specjalizacje
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Mechanika i budowa maszyn Samochody i silniki
Projektowanie i modelowanie komputerowe
Wytwarzanie maszyn wspomagane techniką komputerową
Eksploatacja pojazdów i rzeczoznawstwo samochodowe
Informatyka Bazy danych i administrowanie sieciami
Inżynieria oprogramowania
Telekomunikacja i sieci komputerowe
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu
Zastosowanie informatyki w projektowaniu maszyn
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieria przemysłowa
Inżynieria żywności
Systemy informatyczne
Automatyka i robotyka Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
Mechatronika
Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk pracy
Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Włókiennictwo Bio- i nanotechnologie polimerowe
Tekstylia biomedyczne
Wzornictwo i technologia odzieży
Towaroznawstwo i marketing tekstyliów
Inżynieria środowiska Inżynieria ochrony środowiska
Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody
Ochrona środowiska Biotechnologie w ochronie środowiska
Techniki ochrony zasobów przyrody
Wydział Zarządzania i Informatyki Zarządzanie Zarządzanie firmą
Zarządzanie w administracji i finanse organizacji
Zarządzanie logistyką i jakością
Rozwój zrównoważony europejskich wspólnot lokalnych
Stosunki międzynarodowe Studia europejskie
Socjologia Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
Wydział Humanistyczno-Społeczny Filologia Filologia angielska
Filologia hiszpańska
Filologia słowiańska - języki: czeski, chorwacki, słoweński
Filologia polska Medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
Nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
Pedagogika Praca socjalna
Edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo  

Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia dokonują elektronicznej rekrutacji a następnie składają dokumenty w siedzibie Akademii Techniczno-Humanistycznej.

U w a g a:
Kandydat, który nie dostarczy kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie nie podlega kwalifikacji.

O przyjęcie w Akademii Techniczno-Humanistycznej mogą ubiegać się kandydaci spełniający następujące warunki:

 1. Na studia pierwszego stopnia:
  • posiadają świadectwo maturalne bądź świadectwo dojrzałości z wynikiem pozytywnym,
  • posiadają maturę uzyskaną poza obszarem Polski lub maturę międzynarodową,
  • w przypadku kandydatów na studia niestacjonarne kierunek pielęgniarstwo posiadają dodatkowo dyplom ukończenia liceum medycznego lub 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,
  • dokonają wpłaty rekrutacyjnej.
 2. Na studia drugiego stopnia:
  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnych kierunków,
  • złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,
  • dokonają wpłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie internetowej uczelni i możliwe do pobrania po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata);
 2. świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej (dopuszcza się na etapie rekrutacyjnym składanie przez kandydata kserokopii wymienionych dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły, notariusza lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną);
 3. kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo składają:
  • świadectwo dojrzałości oraz dyplom zarówno absolwenci liceum medycznego, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/1981 lub później, jak i absolwenci 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 4. odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);
 5. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym wydziale (kierunku studiów) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. czterech fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle, oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym);
 7. kserokopii dowodu osobistego;
 8. poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (której wysokość zostanie podana w terminie późniejszym w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Zarządzeniem Rektora ATH i opublikowana na stronie internetowej uczelni) wniesionej na niżej podane konto:
  Akademia Techniczno-Humanistyczna,
  BPH PBK S.A. 65 1060 0076 0000 3200 0005 7153

Akademia Techniczno - Humanistyczna została dostrzeżona w środowisku akademickim. Jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Akademia została również zaproszona do członkostwa w Unii Uniwersytetów Europejskich.

Studenci ATH korzystają z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Socrates/Erasmus w ramach, którego wyjeżdżają na studia zagraniczne do krajów europejskich. Dzięki prowadzonej przez naszą uczelnię współpracy z koncernami: Fiat, Volkswagen AG Salzigitter w Niemczech, GM Powertrain Polska, studenci mają możliwość odbywania praktyk oraz staży naukowych w najlepszych na świecie fabrykach, które wdrażają najnowocześniejsze technologie produkcji.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie