Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

ul. Piotrkowska 243, 90-542 Łódź
tel./fax (042) 630-30-72
www:   http://www.wsp.lodz.pl
e-mail:   dziekanat@wsp.lodz.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14971 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w ŁodziWyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 124). Założycielem uczelni jest mgr Małgorzata Cyperling, pełniąca jednocześnie funkcję kanclerza WSP.

Uczelnia posiada charakter świecki. Jest niezależna ideologicznie i politycznie. W swojej działalności kieruje się zasadami wolności kształcenia, upowszechniania wiedzy oraz wolności badań naukowych. Uczelnia prowadzi działalność konsultacyjną i oświatową na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz zainteresowanych osób i instytucji.

Kontynuacja studiów dla studentów innych uczelni.

Studenci pedagogiki innych uczelni, którzy w wyniku spraw losowych chcieliby zmienić miejsce studiów, mogą je kontynuować w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi od dowolnego semestru, pod warunkiem, że przedłożą stosowne dokumenty.

Kierunki kształcenia:

Kierunki Specjalności
Pedagogika
 • Praca socjalna
  (Specjalność skierowana do osób chcących pracować w instytucjach wsparcia społecznego, opieki, wychowania oraz pomocy społecznej.)
 • Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki
  (Specjalność skierowana do osób interesujących się kulturą fizyczną, sportem, rekreacją ruchową i turystyką, animacją czasu wolnego.)
 • Zintergrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  (Specjalność skierowana do osób zainteresowanych pracą z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym.)
 • Pedagogika dorosłych z animacją społeczo-zawodową
  (Specjalność skierowana do osób zainteresowanych metodami i formami rozwoju osób dorosłych, a także formami przeciwdziałania bezrobociu.)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  (Specjalność dla osób zainteresowanych rzecznictwem praw dziecka, pomocą dzieciom osieroconym, sprawowaniem opieki wspomagającej rozwój osoby oraz pracą, której celem jest stymulowanie rozwoju i zapobieganie sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży.)
Pedagogika Specjalna
 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  (Specjalność dla osób chcących pracować z osobami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi tego rodzaju niedostosowaniem.)
 • Terapia zajęciowa
  (Specjalność dla osób zainteresowanych opieką, rehabilitacją i rewalidacją osób niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie w różnym wieku.)
 • Surdopedagogika
  (Specjalność dla osób zainteresowanych problematyką kształcenia i rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem.)
 • Oligofrenopedagogika
  (Specjalność dla osób zainteresowanych problematyką kształcenia i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem jego stopni.)
 • Terapia pedagogiczna
  (Specjalność dla osób zainteresowanych problematyką kształcenia i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.)
Socjologia
 • Zarządzanie kapitałem społecznym
 • Media i komunikowanie społeczne
Studia podyplomowe
 • Doradztwo rodzinne
 • Edukator języka migowego
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Edukacja początkowa w zakresie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja
 • Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Socjoterapia
 • Logopedia ogólna
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
 • Tyflopedagogika
 • Terapia zajęciowa
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Pedagogika terapeutyczna
 • Metody i techniki kształcenia na odległość w edukacji (e-Learning)
 • Doradztwo zawodowe - nowość!

Drodzy Maturzyści!
Z myślą o Was, czerpiąc wiedzę z długoletniej współpracy z placówkami edukacyjnymi w kraju, realizujemy projekt "Wiarygodna Szkoła".
Ma on pomóc Wam w wyborze takiej szkoły wyższej, która działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej, pozwala realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności (koła zainteresowań, organizacje studenckie, kluby sportowe, wydawnictwa uczelniane).

Studia w Unii Europejskiej
Deklaracja z Sorbony z 25 maja 1998 r., akcentuje centralną rolę uniwersytetów w rozwoju europejskiego wymiaru kulturalnego, wskazuje na znaczenie stworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego jako kluczowego kierunku służącego promowaniu mobilności obywateli, możliwości zatrudniania oraz ogólnego rozwoju kontynentu.
Tym samym absolwenci WSP w Łodzi mogą kontynuować studia także w uczelniach państw należących do UE. Europejskie instytucje szkolnictwa wyższego, ze swej strony, podjęły wyzwanie i zobowiązały się do pełnienia zasadniczej roli w budowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, również w kontekście fundamentalnych zasad, ustalonych w Bologna Magna Carta Universitatum z 1988 r.


Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie