Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Kadet - 2006"
0. Konkurs "Kangur Matematyczny" odbywa się w Europie każdego roku począwszy od 1991. W roku 2006 odbywa się on po raz:
15
16
17
13
14
1. Wynikiem działania 20*(0+6)-(20*0)+6 jest:
0
106
114
126
12
2. Punkt jest środkiem pięciokąta foremnego. Jaką częścią pięciokąta jest zacieniowany obszar?

10%
20%
25%
30%
40%
3. Jeden z boków trójkąta ma długość 120, drugi 130. Która z poniższych liczb nie może być długością trzeciego boku?
40
99
100
150
260
4. W wyniku ankiety przeprowadzonej z udziałem 2006 uczestników stwierdzono, że 1500 spośród nich uczestniczyło w konkursie "Kangur Matematyczny", a 1200 w konkursie języka angielskiego. Ilu uczestników ankiety brało udział w obydwu konkursach, jeżeli wiadomo, że 6 ankietowanych nie wzięło udziału w żadnym z konkursów?
300
500
600
700
1000
5. Bryła widoczna na rysunku obok jest zbudowana z dwóch sześcianów o krawędziach długości 1 cm i 3 cm. Jakie jest pole powierzchni tej bryły?

56 cm2
58 cm2
59 cm2
60 cm2
64 cm2
6. Butelka o pojemności litra jest w swojej pojemności wypełniona sokiem. Ile soku pozostanie w butelce po odlaniu litra?
litra
litra
0,13 litra
litra
Butelka będzie pusta
7. Spośród trójkątów równoramiennych o ramionach długości 7 i podstawie, której długość wyraża się liczbą całkowitą, wybieramy trójkat o największym obwodzie. Obwód ten jest równy:
14
15
21
27
28
8. Babcia upiekła swoim wnukom paszteciki. Gdyby dała każdemu z nich po 2, to pozostałyby jej 3 paszteciki, a gdyby chciała dać każdemu z nich po 3, to zabrakłoby jej 2 pasztecików. Ilu wnuków ma babcia?
2
3
4
5
6
9. Z którego z poniższych kawałków papieru można skleić pudełko, którego kształt przedstawiono na rysunku obok?

A
B
C
D
E
10. Ile nieujemnych liczb całkowitych mniejszych od 100 można otrzymać jako sumę dziewięciu kolejnych liczb całkowitych?
13
12
11
10
9
11. W pewnym miesiącu trzy wtorki wypadły w parzyste dni tego miesiąca. Jakim dniem tygodnia będzie dwudziesty pierwszy dzień tego miesiąca?
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
Środa
12. Mirek, Mietek i Piotr zbierali pieniądze na zakup namiotu. Mirek dał 60% potrzebnej kwoty, Mietek dał 40% pozostałej części. Piotr dołożył brakujące 30 zł. Ile kosztował namiot?
50 zł
60 zł
125 zł
150 zł
200 zł
13. Rakietą podróżowała grupa kosmitów. Każdy z nich ubrany był w kombinezon w jednym z trzech kolorów: zielonym, pomarańczowym, niebieskim. Każdy ubrany na zielono kosmita miał dwa czułki, każdy ubrany na pomarańczowo miał trzy czułki, a każdy ubrany na niebiesko miał pięć czułków. Wszystkich kosmitów ubranych na zielono było tylu, ilu ubranych na pomarańczowo, a ubranych na niebiesko było o 10 więcej niż ubranych na zielono. Wszyscy razem mieli 250 czułków. Ilu ubranych na niebiesko kosmitów podróżowało rakietą?
15
20
25
30
40
14. Wiadomo, że jeżeli kangurek Skoczek odbija się lewą nogą, to jego skok ma długość 2 m. Jeżeli odbija się prawą nogą, to skok ma długość 4 m. Gdy Skoczek odbija się obiema nogami, to skacze na odległosć 7 m. Jaką najmniejszą liczbę skoków musi wykonać Skoczek, aby przebyć odległość równą dokładnie 1000 m?
140
144
175
176
150
15. Prostokąt, który widzimy obok na rysunku, podzielono na 7 kwadratów. Bok każdego z zacieniowanych kwadratów ma długość 8. Jaką długość ma bok dużego białego kwadratu?

16
18
20
24
30
16. Liczbą dodatnią, której kwadrat jest większy od niej o 500% jest
5
6
7
8
10
17. W trójkącie równoramiennym ABC , w którym

220
300
360
450
600
18. Basia buduje z zapałek kolejno układanki zgodnie ze schematem widocznym na rysunku obok, na którym zaznaczono układanki o numerach 1, 2, 3. O ile więcej zapałek zużyła do układanki o numerze 31 niż do układanki o numerze 30?

124
148
61
254
120
19. Cyfrą jedności pewnej liczby trzycyfrowej jest 2. Jeżeli cyfrę tę przeniesiemy na początek tej liczby, to otrzymamy liczbę trzycyfrową o 36 mniejszą. Jaka jest suma cyfr tej liczby?
1
10
7
9
5
20. Halina narysowała kwadrat o wymiarach 5x5 i zaznaczyła na rysunku środki kwadracików jednostkowych. Następnie umieściła przeszkody (pogrubione linie ? patrz rysunek) i badała, na ile sposobów mozna przejść od punktu A do punktu B najkrótszą drogą, idąc pionowymi lub poziomymi odcinkami od środka kwadracika do środka kwadracika i omijając przeszkody. Ile jest takich najkrótszych dróg?

6
8
9
11
12
21. Pociąg składa się z lokomotywy i pięciu wagonów oznaczonych numerami: I,II,III,IV,V. Na ile sposobów można zestawić skład tego pociągu tak, aby wagon I był bliżej lokomotywy niż wagon II.
120
60
48
30
10
22. Jaka jest pierwsza cyfra najmniejszej liczby naturalnej, której suma cyfr jest równa 2006?
1
3
5
6
8
23. Ile trójkątów równoramiennych o polu równym 1 ma bok długości 2?
0
1
2
3
4
24. Piotr pokonuje na rowerze trasę z miasta P do miasta Q ze stałą prędkością. Gdyby zwiększył prędkość o 3m/s , to przybyłby do Q w czasie 3 razy krótszym. Ile razy krócej będzie jechał z P do Q, jeżeli zwiększy prędkość o 6m/s ?
4
5
6
4,5
8
25. Jeżeli iloczyn dwóch liczb całkowitych jest równy 25*3*52*73, to ich suma:
może być podzielna przez 8
może być podzielna przez 3
może być podzielna przez 5
może być podzielna przez 49
nie może być podzielna przez żadną z liczb 8, 3, 5, 49
26. Niech ABCD będzie kwadratem o boku 12 cm. Punkty P, Q, R są odpowiednio środkami boków BC, CD, DA (rysunek obok). Pole zacieniowanego czworokąta jest równe

96 cm2
72 cm2
60 cm2
54 cm2
48 cm2
27. Na poniższym rysunku w pierwszym wierszu umieszczono 11 kart i na każdej z nich 2 litery. Drugi wiersz powstał z pierwszego przez zmianę kolejności niektórych kart, przy czym nie ujawniono dolnych liter. Który z poniższych układów liter może wystapić w dolnej linii drugiego wiersza?

ANJAMKILIOR
RLIIMKOJNAA
JANAMKILIRO
RAONJMILIKA
ANMAIKOLIRJ
28. Różnica (12+22+32+...+20052)-(1*3+2*4+3*5+...+2005*2006) jest równa:
2000
2004
2005
2006
0
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie