Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "31. Budżet rodziny"
0. Zbilansowany budżet domowy to znaczy:
suma wydatków pomniejszona o dochody
taka sama suma wydatków i dochodów
suma dochodów pomniejszona o wydatki
różna suma dochodów i wydatków
1. Budżet konsumenta może wykazywać deficyt, tzn.:
wydatki przewyższają dochody
dochody przewyższają wydatki
suma wydatków i dochodów jest taka sama
żadna odpowiedź nie jest poprawna
2. Równoważeniu budżetu sprzyja postawa:
dekadencka
roszczeniowa
pasywna
przedsiębiorcza
3. Racjonalnie myślący konsument powinien dostosować:
wydatki do dochodów
towar do dochodu
usługę do dochodu
żadna odpowiedź nie jest poprawna
4. Kredyt to oprocentowana pożyczka udzielana przez:
kredytobiorcę
kredytodawcę
dłużnika
żadna odpowiedź nie jest poprawna
5. Kredyt konsumpcyjny służy do sfinansowania dóbr konsumpcyjnych, a więc np.:
akcji
obligacji
kina domowego
żadna odpowiedź nie jest poprawna
6. W wypadku kredytu o wyższej wartości bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci:
żyrantów
trasanta
akcjonariusza
emitenta
7. Hipoteka zwykła:
dokładnie określa kwotę kredytu wraz z odsetkami i kosztami egzekucji
określa górną granicę zobowiązania
dotyczy kilku nieruchomości w związku z jednym zobowiązaniem
określa dolną granicę zobowiązania
8. Hipoteka kaucyjna:
dokładnie określa kwotę kredytu wraz z odsetkami i kosztami egzekucji
określa górną granicę zobowiązania
dotyczy kilku nieruchomości w związku z jednym zobowiązaniem
określa dolną granicę zobowiązania
9. Hipoteka łączna umowna:
dokładnie określa kwotę kredytu wraz z odsetkami i kosztami egzekucji
określa górną granicę zobowiązania
dotyczy kilku nieruchomości w związku z jednym zobowiązaniem
określa dolną granicę zobowiązania
10. Kredyt konsolidacyjny:
przeznaczony jest na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy
przeznaczony jest na spłatę innych zobowiązań kredytodawcy
przeznaczony jest na spłatę zakupionych rzeczy konsumpcyjnych
żadna odpowiedź nie jest poprawna
11. Gospodarstwo domowe spełnia dwojakiego rodzaju funkcje ekonomiczne, funkcja konsumpcyjna:
polega na organizowaniu i realizacji konsumpcji
polegającą na dostarczaniu środków niezbędnych dla realizacji funkcji konsumpcyjnej
polega na organizowaniu i realizacji produkcji
żadna odpowiedź nie jest poprawna
12. Gospodarstwo domowe spełnia dwojakiego rodzaju funkcje ekonomiczne, funkcja produkcyjna:
polega na organizowaniu i realizacji konsumpcji
polegającą na dostarczaniu środków niezbędnych dla realizacji funkcji konsumpcyjnej
polega na organizowaniu i realizacji produkcji
adna odpowiedź nie jest poprawna
13. Gospodarstwo domowe (konsument) jest podmiotem:
konsumenckim
lirycznym
zbiorowym
gospodarującym
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie