Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Schemat blokowy algorytmu"
Schemat blokowy algorytmu jest:
graficznym przedstawieniem zbioru operacji tworzących pełny algorytm i wzajemnych powiązań między nimi, uwzględniający kolejność wykonywania operacji
graficznym przedstawieniem zbioru operacji tworzących pełny algorytm i wzajemnych powiązań między nimi, nie uwzględniający kolejność wykonywania operacji
graficznym przedstawieniem zbioru operacji tworzących pełny algorytm nie uwzględniając wzajemnych powiązań między nimi, oraz kolejności wykonywania operacji
W schemacie blokowym poszczególne operacje przedstawione są za pomocą odpowiednio połączonych:
skrzynek
klocków
obie odpowiedzi są prawidłowe
Za pomocą bloków przedstawiamy:
poszczególne operacje tworzące pełen algorytm
powiązania poszczególnych operacji tworzących algorytm
obie odpowiedzi są prawidłowe
Prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru to:
operand
predykat
etykieta
Poniższy symbol oznacza:

operand
predykat
etykietę
Element schematu blokowego wskazującego jednoznacznie powiązania i ich kierunek to:
predykat
operand
strzałka
Owal służący do oznaczania początku bądź końca sekwencji schematu to:
operand
predykat
etykieta
Blok graniczny STOP może wystąpić w schemacie:
tylko 1 raz
co najmniej 2 razy
wielokrotnie
Rysunek przedstawia:

blok wejścia
blok wyjścia
blok operacyjny
Rysunek przedstawia:

blok decyzyjny
blok operacyjny
blok wejścia
Na rysunku przedstawiony jest:

łącznik stronicowy
łącznik międzystronicowy
łącznik zewnętrzny
Blok oznaczany za pomocą prostokąta, w którym wpisuje się komentarz określający daną operację to:
blok decyzyjny
blok operacji
blok warunkowy
Blok prezentujący część programu zdefiniowanego odrębnie to:
blok decyzyjny
blok operacji
blok proceduralny
W schemacie blokowym ze skrzynki START można przejść do skrzynki STOP poruszając się po sieci działań.
prawda
fałsz
W schemacie blokowym kolejność wykonywania operacji wyznaczają:
połączenia między skrzynkami
bloki decyzyjne
etykiety
Schemat blokowy liniowy występuje w zadaniach:
w których każda z operacji elementarnych zawiera relacje (warunki) i powtórzenia (iteracje)
w których każda z operacji elementarnych nie zawiera relacji (warunku) i powtórzeń (iteracji)
w których operacje elementarne zawierają warunki
Algorytmy dla problemów wymagających powtarzania poszczególnych etapów procesu obliczeniowego nazywamy:
double
cyklicznymi
powtórkowymi
W każdej pętli musi wystąpić:
co najmniej jedna skrzynka operacyjna
skrzynka decyzyjna z warunkiem
obie odpowiedzi są prawidłowe
Instrukcja warunkowa działa według schematu:
powtarzaj wykonywanie instrukcji A aż do spełnienia warunku W
wykonuj instrukcję A dokładnie n razy
jeśli spełniony jest warunek W, to wykonaj instrukcję A; w przeciwnym razie wykonaj instrukcję B
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie