Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "28. Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu"
0. Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca:
państwo
wieś
województwo
wszystkie odpowiedzi są poprawne
1. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce:
jednoszczeblowa struktura samorządu terytorialnego
dwuszczeblowa struktura samorządu terytorialnego
trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego
żadna odpowiedź nie jest poprawna
2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest:
powiat
wieś
gmina
województwo
3. Na czele powiatu stoi:
starosta
wójt
burmistrz
sołtys
4. Samorząd województwa jest to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności:
lokalnej
regionalnej
obywatelskiej
wszystkie odpowiedzi są poprawne
5. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest:
rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
dwuletnim planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
trzyletnim planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
pięcioletnim planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki
6. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie:
ustawy
uchwały
rozporządzenia
żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Powiaty grodzkie są to z reguły miasta powyżej:
10 tys.
30 tys.
50 tys.
100 tys.
8. Elementy nie konstytuujące społeczność lokalną to:
przestrzeń
zbiorowość
więzi społeczne
rodzinne interakcje
9. Zadania i kompetencje gminy dotyczą przede wszystkim:
ładu przestrzennego
ochrony środowiska
ochrony zdrowia
wszystkie odpowiedzi są poprawne
10. W ustawach mogą być określone zadania, które samorząd województwa może wykonywać jako zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonywane są one wówczas przez:
zarząd województwa
sejmik województwa
radę województwa
żadna odpowiedź nie jest poprawna
11. Dochodami budżetu jednostki samorządowej są środki otrzymywane z budżetu państwa, np. :
podatki
opłaty
dotacje
wszystkie odpowiedzi są poprawne
12. Gmina ma dużo możliwości wspierania przedsiębiorczości na własnym terenie. Przedsiębiorczość władz gminy może przejawiać się poprzez:
nieinwestowanie w infrastrukturę techniczną
ograniczanie działalności gospodarczej
organizowanie szkoleń
podnoszenie podatków i opłat
13. Organami samorządu wojewódzkiego są:
sejmik województwa
zarząd województwa
rada województwa
odpowiedź a i b jest poprawna
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie