Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Programowanie - język C- C++ - budowa programu"
0. W języku C++ znakiem "#" rozpoczynają się:
deklaracje typów danych
dyrektywy preprocesora
deklaracje zmiennych globalnych
1. Instrukcja złożona zawarta jest w nawiasach:
( ) (nawiasy zwykłe)
{ } (nawiasy klamrowe)
[ ] (nawiasy prostokątne)
2. Preprocesor to:
program modyfikujący, który ma za zadanie przetworzenie tekstu wejściowego na dowolny tekst wyjściowy
program interpretujący, który ma za zadanie przetworzenie tekstu wejściowego na określony tekst wyjściowy
program implementujący, który ma za zadanie utworzenie tekstu wyjścioweego
3. Dyrektywy preprocesora są instrukcjami dla:
kompilatora
terminali sieciowych
segmentu sieci
4. Która z dyrektyw służy do definiowania makr?
#include
#define
#pragma
5. Dyrektywa definiuje:
identyfikator i ciąg znaków
indeks i ciąg znaków
prefiks i ciąg znaków
6. Ktora dyrektywa zleca kompilatorowi włączenie w miejscu jej wystąpienia pliku źródłowego?
#pragma
#include
#ifndef
7. Przy stosowaniu dyrektywy #include nazwa pliku źródłowego musi znajdować się w:
cudzysłowiu
między znakami < >
obie odpowiedzi są prawidłowe
8. Dyrektywa #pragma:
zaleca kompilatorowi włączenie w miejscu jej wystąpienia pliku źródłowego
umożliwia przekazanie kompilatorowi dodatkowych instrukcji, które różnią się w różnych implementacjach
służy do definiowania makr
9. Dyrektywy kompilacji warunkowej:
pozwalają wybiórczo kompilować fragmenty kodu źródłowego
umożliwiają deklarację zmiennych różnych typów współdzielących miejsce w pamięci
pozwalają dokonać wyboru jednej z wielu zmiennych
10. Elementami wyrażenia w dyrektywie #if mogą być:
wartości makr
stałe
obie odpowiedzi są prawidłowe
11. Użycie operatora sizeof w wyrażeniu nie jest dopuszczalne w kompilatorze:
Borland C++
Dev C++
obie odpowiedzi są prawidłowe
12. Z dyrektywą #ifdef nie jest dozwolone stosowanie w parze dyrektywy:
#else
#elif
#endif
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie