Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Programowanie - język C- C++ - instrukcje"
0. Instrukcja grupująca to inaczej:
instrukcja przypisania
instrukcja blokowa
instrukcja warunkowa
1. Blok instrukcji jest ciągiem instrukcji ujętych w:
" " (cudzysłów)
{ } (nawiasy klamrowe)
[ ] (nawiasy prostokątne)
2. Polecenie IF opisuje:
instrukcję wyboru
instrukcję warunkową
instrukcję blokową
3. Instrukcje warunkowe można:
zagnieżdżać
stopniować
obie odpowiedzi są prawidłowe
4. Instrukcja switch:
jest instrukcją, która wybiera sekwencje instrukcji
jest instrukcją, która pozwala dokonać wyboru jednej z wielu sekwencji instrukcji
jest instrukcją, która pozwala dokonać wyboru jednej z wielu zmiennych
5. Instrukcja pętli, w której blok instrukcji realizowany jest cyklicznie, w przypadku gdy wartość logiczna wyrażenia sterującego pętlą wynosi true (jest różna od zera) to:
while
while to
for
6. Pętla do...while jest podobna do pętli while z tą różnicą:
że warunek sprawdzany w trakcie wykonywania pętli
że warunek sprawdzany jest przed każdym wykonaniem pętli
że warunek sprawdzany jest po każdym wykonaniu pętli
7. Pętla for jest rozwinięciem
instrukcji wyboru
instrukcji blokowej
pętli while
8. W pętli for zmienna licząca kolejne wykonania ciała pętli nazywa się:
indeksem
iteratorem
prefiksem
9. Instrukcję for można przedstawić posługując się instrukcją while w następujący sposób:
gdzie: W1 ? ustawienie początkowych wartości (inicjalizacja)zmiennej lub zmiennych sterujących pętlą; W2 - warunek pozostania w pętli; W3 - instrukcja lub instrukcje modyfikacji zmiennych sterujących; I ? blok instrukcji realizowany w ramach pętli

W1 while (W2) {I W3}
W1 while {W2, I W3}
W1 while [W2] [ W3]
10. Pętla opóźniająca to taka gdzie:
instrukcje inicjalizujące zmienne są puste
wartość wyrażenia logicznego jest true
blok operacji jest pusty
11. Ppętla nieskończona to taka, która:
nie posiada elementów składowych
wartość wyrażenia logicznego jest true
blok operacji jest pu
12. Instrukcja break powoduje:
zakończenie instrukcji switch
wyjście z pętli for
obie odpowiedzi są prawidłowe
13. Instrukcja continue powoduje:
w pętli for zakończenie realizacji bieżącej iteracji
w pętlach while i do while pominięcie dalszych instrukcji w bloku
obie odpowiedzi są prawidłowe
14. Instrukcję continue można zastąpić:
instrukcją wyboru
instrukcją warunkową
instrukcją blokową
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie