Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Programowanie - paradygmaty programowania"
0. Programowanie to:
projektowanie aplikacji
proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych
proces przerabiania i testowania kodu maszynowego programów
1. Paradygmat programowania to inacej:
abstrakcja
analiza
wzorzec programowania
2. Dwa podstawowe nurty programowania to:
programowanie imperatywne i deklaratywne
programowanie obiektowe i modularne
programowanie funkcyjne i logiczne
3. Program to:
kod+dane
algorytm + język programowania
struktury danych + język programowania
4. Kod to:
kod+dane
algorytm + język programowania
struktury danych + język programowania
5. Programiście niezbędna jest szeroka wiedza z zakresu:
projektowanie aplikacji
język programowania
obie odpowiedzi są prawidłowe
6. Główne założenia programowania imperatywnego są bardzo podobne lub bezpośrednio odwzorowane w:
sprzęcie komputerowym
warstwie danych
schemacie blokowym
7. Do podstawowych założeń paradygmatu obiektowego nie należy
abstrakcja
hermetyzacja
brak dziedziczenia
8. Hermetyzacja to:
ukrywanie niektórych elementów obiektów danej klasy
przesyłanie danych nie wrażliwych na gubienie pakietów
tworzenie specjalizowanych obiektów na podstawie bardziej ogólnych
9. Który z paradygmatów zaleca hierarchiczne dzielenie kodu na bloki, z jednym punktem wejścia i jednym lub wieloma punktami wyjścia?
paradygmat aspektowy
paradygmat logiczny
paradygmat strukturalny
10. Która struktura sterującya nie jest poprawna (wg Edgera Dijkstra)
sekwencja
analiza
iteracja
11. Który paradygmat charakteryzuje się tym, że zamiast zasadniczego nurtu sterowania jest wiele drobnych programów obsługi zdarzeń, uruchamianych w chwili wystąpienia odpowiedniego zdarzenia
paradygmat aspektowy
paradygmat logiczny
paradygmat zdarzeniowy
12. Autorem koncepcji programowania aspektowego jest:
Edsger Wybe Dijkstra
Alonzo Church
Gregor Kiczales
13. Paradygmat programowania zalecający stosowanie nadrzędności modułów w stosunku do procedur bloków tworzących program to:
paradygmat aspektowy
paradygmat deklaratywny
paradygmat modularny
14. Pierwszy funkcyjny język programowania został opracowany przez:
Edsgera Wybe Dijkstra
Allena Newella, Cliffa Shawa i Herberta Simona
Gregor Kiczales
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie