Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "25. Zasady pracy zespołowej"
0. Wyróżnia się dwie formy zespołowego działania. Zespoły o specjalizacji jednorodnej:
obejmują wykonawców o różnych zawodach i różnych specjalnościach
powstają w wyniku łączenia osób dotychczas indywidualnie wykonujących równoległe czynności
są to pracownicy realizujący oprócz funkcji wykonywanych różnego rodzaju proste funkcje kierownicze
żadna odpowiedź nie jest poprawna
1. Wyróżnia się dwie formy zespołowego działania. Zespoły o specjalizacji różnorodnej:
powstają doraźne, płynne zespoły pracownicze, które funkcjonują na czas pewnego zadania, po zrealizowaniu zadania członkowie powracają z powrotem do swoich zespołów
powstają w wyniku łączenia osób dotychczas indywidualnie wykonujących równoległe czynności
są to pracownicy realizujący oprócz funkcji wykonywanych różnego rodzaju proste funkcje kierownicze
żadna odpowiedź nie jest poprawna
2. W ramach zespołów o specjalizacji różnorodnej wyróżniamy zespoły pracownicze w układzie poziomym:
powstają doraźne, płynne zespoły pracownicze, które funkcjonują na czas pewnego zadania, po zrealizowaniu zadania członkowie powracają z powrotem do swoich zespołów
powstają w wyniku łączenia osób dotychczas indywidualnie wykonujących równoległe czynności
są to pracownicy realizujący oprócz funkcji wykonywanych różnego rodzaju proste funkcje kierownicze
grupują pracowników realizujących nie tylko działalność podstawową ale także działalność pomocniczą lub o charakterze obsługi
3. W ramach zespołów o specjalizacji różnorodnej wyróżniamy zespoły pracownicze w układzie pionowym:
powstają doraźne, płynne zespoły pracownicze, które funkcjonują na czas pewnego zadania, po zrealizowaniu zadania członkowie powracają z powrotem do swoich zespołów
powstają w wyniku łączenia osób dotychczas indywidualnie wykonujących równoległe czynności
są to pracownicy realizujący oprócz funkcji wykonywanych różnego rodzaju proste funkcje kierownicze
grupują pracowników realizujących nie tylko działalność podstawową ale także działalność pomocniczą lub o charakterze obsługi
4. Etapy tworzenia zespołu. Etap formowania, to:
zależność od przywódcy zespołu
emocjonalny opór wobec lidera
wyodrębnianie się tożsamości grupy
żadna odpowiedź nie jest poprawna
5. Etapy tworzenia zespołu. Etap ścierania się, to:
zależność od przywódcy zespołu
emocjonalny opór wobec lidera
wyodrębnianie się tożsamości grupy
żadna odpowiedź nie jest poprawna
6. Etapy tworzenia zespołu. Etap normowania się, to:
zależność od przywódcy zespołu
emocjonalny opór wobec lidera
wyodrębnianie się tożsamości grupy
żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Kierownik tworząc zespół powinien mieć na uwadze podstawowe zasady, np. zasada optymalnej liczby członków zespołu opiera się na
wszelkiego rodzaju urządzeniach dla realizacji celów i zadań zespołu
odpowiednim doborze wielkości zespołu
poinformowaniu kandydata o funkcjonowania zespołu po to żeby mógł na wejściu wyzwolić emocje dodatnie lub ujemne
żadna odpowiedź nie jest poprawna
8. Kierownik tworząc zespół powinien mieć na uwadze podstawowe zasady, np. zasada perspektywy działania opiera się na:
wszelkiego rodzaju urządzeniach dla realizacji celów i zadań zespołu
odpowiednim doborze wielkości zespołu
poinformowaniu kandydata o funkcjonowania zespołu po to żeby mógł na wejściu wyzwolić emocje dodatnie lub ujemne
żadna odpowiedź nie jest poprawna
9. Kierownik tworząc zespół powinien mieć na uwadze podstawowe zasady, np. zasada dostępnej bazy technicznej opiera się na:
wszelkiego rodzaju urządzeniach dla realizacji celów i zadań zespołu
odpowiednim doborze wielkości zespołu
poinformowaniu kandydata o funkcjonowania zespołu po to żeby mógł na wejściu wyzwolić emocje dodatnie lub ujemne
żadna odpowiedź nie jest poprawna
10. Typy zachowań w zespole, np. zachowania zadaniowe:
pomagają zespołowi na ustalenie i realizację wspólnych celów
wzmacniają , budują harmonię i spójność zespołu
przeszkadzają zespołowi w osiągnięciu celu
żadna odpowiedź nie jest poprawna
11. Typy zachowań w zespole, np. zachowania zespołowe:
pomagają zespołowi na ustalenie i realizację wspólnych celów
wzmacniają , budują harmonię i spójność zespołu
przeszkadzają zespołowi w osiągnięciu celu
żadna odpowiedź nie jest poprawna
12. Typy zachowań w zespole, np. zachowania indywidualne:
pomagają zespołowi na ustalenie i realizację wspólnych celów
wzmacniają , budują harmonię i spójność zespołu
przeszkadzają zespołowi w osiągnięciu celu
żadna odpowiedź nie jest poprawna
13. Potencjalne wady pracy zespołowej, to:
osłabienie fluktuacji a przez to obniżenie kosztów z tym związanych
odciążenie aparatu kierowniczego od wykonywania zadań
podniesienie wydajności pracy
może prowadzić do konformizmu
14. Potencjalne zalety pracy zespołowej, to:
podniesienie wydajności pracy
może prowadzić do konformizmu
może pojawić się w zespole lider
żadna odpowiedź nie jest poprawna
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie