Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "24. Dochody z kapitału"
0. Kapitał, to:
pieniądze pochodzące z oszczędności, darowizn lub sprzedaży dóbr
umieszczenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub w innych instytucjach finansowych
zapis stanu należności między dwoma podmiotami
umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony
1. Lokata, to:
pieniądze pochodzące z oszczędności, darowizn lub sprzedaży dóbr
umieszczenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub w innych instytucjach finansowych
zapis stanu należności między dwoma podmiotami
umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony
2. Rachunek bankowy, to:
pieniądze pochodzące z oszczędności, darowizn lub sprzedaży dóbr
umieszczenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub w innych instytucjach finansowych
zapis stanu należności między dwoma podmiotami
umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony
3. Lokata terminowa, to:
pieniądze pochodzące z oszczędności, darowizn lub sprzedaży dóbr
umieszczenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub w innych instytucjach finansowych
zapis stanu należności między dwoma podmiotami
umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony
4. Depozyt bankowy z punktu widzenia składającego go klienta jest określany mianem:
lokaty
akcji
obligacji
żadna odpowiedź nie jest poprawna
5. Depozytariusz to bank przyjmujący:
obligację
akcję
lokatę
depozyt
6. Lokaty ocenia się z punktu widzenia trzech kryteriów:
zyskowności, ryzyka, płynności
zyskowności, rentowności, płynności
zyskowności, rentowności, ryzyka
żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Inwestowanie mające na celu podniesienie wartości kapitału i otwieranie nowych perspektyw, obarczone ryzykiem w zależności od skali i formy przedsięwzięcia inwestycyjnego, to działanie:
pasywne
aktywne
umiarkowane
żadna odpowiedź nie jest poprawna
8. Posiadacz obligacji ma zapewniony dochód, czyli:
odsetki
dywidendę
dyskonto
udziały
9. Posiadacz obligacji jest pożyczkodawcą, czyli:
emitentem
wierzycielem
akcjonariuszem
żadna odpowiedź nie jest poprawna
10. Posiadacz akcji ma prawo do:
odsetek
dywidendy
dyskonta
żadna odpowiedź nie jest poprawna
11. W Polsce pierwszym funduszem powierniczym był uruchomiony Fundusz Pioneera w:
1989
1990
1992
1994
12. Akcja zwykła to akcja:
której właściciel posiada więcej praw
której właściciel nie jest uprzywilejowany pod względem prawa głosu
dająca możliwość uczestniczenia w podziale majątku spółki
żadna odpowiedź nie jest poprawna
13. Akcja uprzywilejowana to akcja:
której właściciel posiada odsetki
której właściciel nie jest uprzywilejowany pod względem prawa głosu
dająca możliwość uczestniczenia w podziale majątku spółki
żadna odpowiedź nie jest poprawna
14. Akcjonariusz to właściciel:
akcji
obligacji
banku
żadna odpowiedź nie jest poprawna
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie