Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "23. Dochody ze świadczeń"
0. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest
uchwała z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
rozporządzenie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
żadna odpowiedź nie jest poprawna
1. W Polsce realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmuje się:
PKO
ZUS
BGŻ
PKP
2. W Polsce realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej zajmuje się:
KRUS
ZUS
FUS
BGŻ
3. Renta starcza jest to świadczenie pieniężne, czyli:
renta rodzinna
emerytura
zasiłek
dodatek pielęgnacyjny
4. System ubezpieczeń społecznych w Polsce składa się z:
dwóch odrębnych filarów
trzech odrębnych filarów
czterech odrębnych filarów
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
5. Pierwszy filar zarządzany jest przez:
państwo
prywatne instytucje
osoby fizyczne
żadna odpowiedź nie jest poprawna
6. Składka płacona na ubezpieczenia społeczne została podzielona na:
dwa odrębne składki ubezpieczeniowe
trzy odrębne składki ubezpieczeniowe
cztery odrębne składki ubezpieczeniowe
żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Na systemie repartycyjnym opiera się emerytura z:
I filaru
II filaru
III filaru
Żadna odpowiedź nie jest poprawna
8. Zasady wypłaty rent są analogiczne dla wszystkich grup ubezpieczonych. Renty wypłacane są tylko z:
pierwszego filaru
drugiego filaru
trzeciego filaru
żadna odpowiedź nie jest poprawna
9. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 rok życia będąc na ostatnim roku studiów w wyższej szkole, prawo do renty rodzinnej:
traci z chwilą uzyskania 25 roku życia
przedłuża się do zakończenia danego miesiąca w którym dziecko osiągnęło 25 rok życia
przedłuża się do zakończenia tego roku studiów
żadna odpowiedź nie jest poprawna
10. Jeżeli ubezpieczony umrze nie doczekawszy emerytury, to zgromadzone na jego koncie środki:
podlegają dziedziczeniu w całości
nie podlegają dziedziczeniu
podlegają dziedziczeniu w ? części zgromadzonych środków
podlegają dziedziczeniu w 1/3 części zgromadzonych środków
11. Społeczna renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia następujący warunek:
ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy
ma wymagany okres składkowy
ma wymagany okres nieskładkowy
żadna odpowiedź nie jest poprawna
12. Ubezpieczenia wypadkowe polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci:
zasiłku
renty
emerytury
żadna odpowiedź nie jest poprawna
13. Podstawą systemu emerytalno ? rentowego są filary, pierwszy jest:
obowiązkowy, zarządzany przez państwo
obowiązkowy, zarządzany przez prywatne instytucje
dobrowolny, zarządzany przez państwo
dobrowolny, zarządzany przez prywatne instytucje
14. Podstawą systemu emerytalno ? rentowego są filary, trzeci jest:
obowiązkowy, zarządzany przez państwo
obowiązkowy, zarządzany przez prywatne instytucje
dobrowolny, zarządzany przez państwo
dobrowolny, zarządzany przez prywatne instytucje
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie