Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "22. Dochody z pracy"
0. W ujęciu podatkowym dochód osób fizycznych i osób prawnych to:
suma przychodów i kosztów uzyskania
różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania
iloraz między przychodami a kosztami uzyskania
żadna odpowiedź nie jest poprawna
1. Do umów cywilnoprawnych zalicza się:
umowę o pracę
umowę zlecenie
powołanie
wybór
2. Akord zwykły polega na:
na wynagrodzeniu ściśle za ilość wykonanej pracy
dodatkowej premii za wykonaną pracę
wzroście stawek akordowych za pracę (sztuki, kg) wykonanych ponad normę
zapłacie ustalonej i uzgodnionej stawki za całość wykonania ustalonego zadania
3. Akord premiowy polega na:
na wynagrodzeniu ściśle za ilość wykonanej pracy
dodatkowej premii za wykonaną pracę
wzroście stawek akordowych za pracę (sztuki, kg) wykonanych ponad normę
zapłacie ustalonej i uzgodnionej stawki za całość wykonania ustalonego zadania
4. Akord progresywny polega na:
na wynagrodzeniu ściśle za ilość wykonanej pracy
dodatkowej premii za wykonaną pracę
wzroście stawek akordowych za pracę (sztuki, kg) wykonanych ponad normę
zapłacie ustalonej i uzgodnionej stawki za całość wykonania ustalonego zadania
5. Akord zryczałtowany polega na:
na wynagrodzeniu ściśle za ilość wykonanej pracy
dodatkowej premii za wykonaną pracę
wzroście stawek akordowych za pracę (sztuki, kg) wykonanych ponad normę
zapłacie ustalonej i uzgodnionej stawki za całość wykonania ustalonego zadania
6. Płaca nominalna to:
wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń
płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń
suma dóbr i usług, jakie można nabyć za płacę nominalną
suma jednostek pieniężnych otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy
7. Płaca realna to:
wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń
płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń
suma dóbr i usług, jakie można nabyć za płacę nominalną
suma jednostek pieniężnych otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy
8. Płaca brutto to:
wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń
płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń
suma dóbr i usług, jakie można nabyć za płacę nominalną
suma jednostek pieniężnych otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy
9. Płaca netto to:
wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń
płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń
suma dóbr i usług, jakie można nabyć za płacę nominalną
suma jednostek pieniężnych otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy
10. "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych przez:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
11. Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:
suma przychodów i dochodów
suma przychodów
suma dochodów
suma dochodów
12. Przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych są np.:
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
podróże służbowe
dojazdy do pracy
żadna odpowiedź nie jest poprawna
13. Koszty pracy są np.:
dopłaty do imiennych biletów komunikacji zbiorowej
różnego rodzaju inne dopłaty i zapomogi przyznawane przez pracodawcę
odprawa emerytalna
podróże służbowe
14. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest:
ustawą z dnia 26 lipca 1991
rozporządzeniem z dnia 26 lipca 1991
uchwałą z dnia 26 lipca 1991
żadna odpowiedź nie jest poprawna
15. Podatki obliczane od dochodu lub majątku to podatki:
pośrednie
bezpośrednie
konsumpcyjne
żadna odpowiedź nie jest poprawna
16. Podatki nakładane na przedmiot spożycia to podatki:
pośrednie
bezpośrednie
majątkowe
żadna odpowiedź nie jest poprawna
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie