Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "21. Jak zostać pracownikiem"
0. Odpowiadając na ogłoszenie o pracę, należy złożyć:
życiorys zawodowy
list motywacyjny
list motywacyjny i CV
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
1. List motywacyjny powinien jednoznacznie informować o:
kwalifikacjach kandydata
posiadanych kompetencjach do stanowiska, o które się ubiega
faktach z życia zawodowego
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
2. Życiorys zawodowy informuje o:
że dana osoba ma motywacje do danego typu pracy
posiadanych kompetencjach do stanowiska, o które się ubiega
faktach z życia zawodowego
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
3. Pracownikiem jest osoba:
przychodząca do pracy
zatrudniona na umowę o pracę
zatrudniająca inne osoby
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
4. Pracodawcą jest osoba:
przychodząca do pracy
zatrudniona na umowę o pracę
zatrudniająca inne osoby
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
5. Kodeks Pracy kompleksowo reguluje podstawowe zasady:
prawa pracy
ubezpieczeń społecznych
minimalnej wysokości wynagrodzenia
nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy
6. Państwowa Inspekcja Pracy reguluje podstawowe zasady:
prawa pracy
ubezpieczeń społecznych
minimalnej wysokości wynagrodzenia
nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy
7. Umowa o pracę:
wykonawca sam może ustalić czas i miejsce, a także sposób wykonywania pracy
jest najczęściej stosowaną formą nawiązywania stosunku pracy
jest to umowa, na mocy której przyjmujący wykonanie pracy zobowiązuje się do dokonania określonych
czynności na rzecz dającego tą pracę
8. Umowa o dzieło:
wykonawca sam może ustalić czas i miejsce, a także sposób wykonywania pracy
jest najczęściej stosowaną formą nawiązywania stosunku pracy
jest to umowa, na mocy której przyjmujący wykonanie pracy zobowiązuje się do dokonania określonych czynności na rzecz dającego tą pracę
jest to jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek i własne ryzyko
9. Umowa zlecenie:
wykonawca sam może ustalić czas i miejsce, a także sposób wykonywania pracy
jest najczęściej stosowaną formą nawiązywania stosunku pracy
jest to umowa, na mocy której przyjmujący wykonanie pracy zobowiązuje się do dokonania określonych czynności na rzecz dającego tą pracę
jest to jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek i własne ryzyko
10. Samozatrudnienie:
wykonawca sam może ustalić czas i miejsce, a także sposób wykonywania pracy
jest najczęściej stosowaną formą nawiązywania stosunku pracy
jest to umowa, na mocy której przyjmujący wykonanie pracy zobowiązuje się do dokonania określonych czynności na rzecz dającego tą pracę
jest to jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek i własne ryzyko
11. Pracujący podpisuje umowę z agencją, która jest oficjalnie jego pracodawcą, umowa podpisana jest:
na zasadach umowy zlecenia
na zasadach pracy tymczasowej
na zasadach umowy o pracę
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
12. Czas pracy nie może przekraczać:
6 godzin na dobę
8 godzin na dobę
10 godzin na dobę
12 godzin na dobę
13. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracodawca jest zobowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą:
15 minut, którą nie wlicza się do czasu pracy
15 minut, którą wlicza się do czasu pracy
30 minut, którą wlicza się do czasu pracy
30 minut, którą nie wlicza się do czasu pracy
14. Zasady przyznawania wynagrodzenia za pracę w danym zakładzie mogą być ujęte w:
układzie zbiorowym
kodeksie pracy
regulaminie pracy
statucie firmy
15. Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę nie może zarabiać mniej, niż określa to w drodze rozporządzenia:
Minister Finansów
Minister Płacy i Polityki Socjalnej
Skarb Państwa
Szef firmy
16. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi:
świadectwo pracy
umowę o pracę
zakres obowiązków
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie