Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "20. Globalizacja gospodarki"
0. Synonimem globalizacji jest:
interregnum
internacjonalizacja
inkorporacja
ingrediencja
1. Wskaż skrót Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju:
MBOiR
GATT
CEFTA
OECD
2. Przedsiębiorstwa działające w wielu krajach nazywamy korporacjami transnarodowymi, oznaczając skrótem:
KTN
WTO
WHO
OECD
3. W procesie globalizacji nie uczestniczą następujące podmioty:
państwa
organizacje międzynarodowe
przedsiębiorstwa
gospodarka
4. Do krajów najbardziej nie zaangażowanych w globalizację należą:
Singapur
Irlandia
Holandia
Anglia
5. Początki globalizacji upatruje się na około 1500 roku w:
Europie
Azji
Afryce
Ameryce
6. W pierwszym okresie globalizacji 1500-1750 za najważniejsze uznaje się:
rozwój europejskich imperiów kolonialnych
rozwój politycznych imperiów Europy i Azji i religijnych ekumen
pierwsze dwie światowe wojny i dwa światowe kryzysy ekonomiczne
masowa produkcja i media elektroniczne
7. Drugi okres globalizacji (1750-1880) stanowiły:
rozwój europejskich imperiów kolonialnych
rozwój politycznych imperiów Europy i Azji i religijnych ekumen
pierwsze dwie światowe wojny i dwa światowe kryzysy ekonomiczne
masowa produkcja i media elektroniczne
8. Kolejny okres globalizacji (1880-1945) to:
rozwój europejskich imperiów kolonialnych
rozwój politycznych imperiów Europy i Azji i religijnych ekumen
pierwsze dwie światowe wojny i dwa światowe kryzysy ekonomiczne
masowa produkcja i media elektroniczne
9. Kolejny okres globalizacji od zakończenia II wojny światowej do lat siedemdziesiątych XX stulecia to:
rozwój europejskich imperiów kolonialnych
rozwój politycznych imperiów Europy i Azji i religijnych ekumen
pierwsze dwie światowe wojny i dwa światowe kryzysy ekonomiczne
masowa produkcja i media elektroniczne
10. Z globalizacją związane są cztery ogólnoświatowe procesy, np. mobilność czynników produkcji to:
przepływ kwalifikowanych kadr oraz innowacji
pojawianie się w wielu, nawet bardzo odległych miejscach globu ziemskiego, produktów, usług, innowacji
przyczynianie się do rozwoju zupełnie nowych, niezależnych form działalności gospodarczej w nowych miejscach i w nowych strukturach
powstawanie oraz istnienie różnych ośrodków produkcji, dyspozycji i tworzenie innowacji
11. Z globalizacją związane są cztery ogólnoświatowe procesy, np. równoczesność czynników produkcji to:
przepływ kwalifikowanych kadr oraz innowacji
pojawianie się w wielu, nawet bardzo odległych miejscach globu ziemskiego, produktów, usług, innowacji
przyczynianie się do rozwoju zupełnie nowych, niezależnych form działalności gospodarczej w nowych miejscach i w nowych strukturach
powstawanie oraz istnienie różnych ośrodków produkcji, dyspozycji i tworzenie innowacji
12. Z globalizacją związane są cztery ogólnoświatowe procesy, np. równoległość czynników produkcji to:
przepływ kwalifikowanych kadr oraz innowacji
pojawianie się w wielu, nawet bardzo odległych miejscach globu ziemskiego, produktów, usług, innowacji
przyczynianie się do rozwoju zupełnie nowych, niezależnych form działalności gospodarczej w nowych miejscach i w nowych strukturach
powstawanie oraz istnienie różnych ośrodków produkcji, dyspozycji i tworzenie innowacji
13. Z globalizacją związane są cztery ogólnoświatowe procesy, np. pluralizm to:
przepływ kwalifikowanych kadr oraz innowacji
pojawianie się w wielu, nawet bardzo odległych miejscach globu ziemskiego, produktów, usług, innowacji
przyczynianie się do rozwoju zupełnie nowych, niezależnych form działalności gospodarczej w nowych miejscach i w nowych strukturach
powstawanie oraz istnienie różnych ośrodków produkcji, dyspozycji i tworzenie innowacji
14. Do wad globalizacji zalicza się:
zmniejszenie poczucia izolacji istniejące w wielu krajach rozwijających się
wejście nowych firm zagranicznych
międzynarodowa pomoc humanitarna
pozostające nadal bariery dla swobodnego przepływu siły roboczej
15. Połączenie kilku przedsiębiorstw lub nabycie jednego przedsiębiorstwa przez drugie to:
korporacja
fuzja
globalizacja
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
16. Wielkie przedsiębiorstwo występujące najczęściej w postaci spółki akcyjnej to:
korporacja
fuzja
globalizacja
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie