Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "18. Biznesplan"
0. Biznesplan to:
pesymistyczna ocena firmy i jej potencjału
realistyczna ocena firmy i jej potencjału
zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań
zestawienie wydatków i kosztów związanych z realizacją podstawowych zadań
1. Etapy opracowania biznesplanu. Analiza rynku obejmuje:
identyfikację głównych konkurentów oraz ich mocnych i słabych stron
ocenę rozmiarów popytu, potrzeb, preferencji i upodobań klienta
ocenę doświadczenia i kompetencji kierownictwa firmy
syntezę wyników analiz, genezę projektu, produktu lub usługi, charakterystykę kadry kierowniczej itp.
2. Etapy opracowania biznesplanu. Analiza konkurencji obejmuje:
identyfikację głównych konkurentów oraz ich mocnych i słabych stron
ocenę rozmiarów popytu, potrzeb, preferencji i upodobań klienta
ocenę doświadczenia i kompetencji kierownictwa firmy
syntezę wyników analiz, genezę projektu, produktu lub usługi, charakterystykę kadry kierowniczej itp.
3. Etapy opracowania biznesplanu. Analiza zarządzania obejmuje:
identyfikację głównych konkurentów oraz ich mocnych i słabych stron
ocenę rozmiarów popytu, potrzeb, preferencji i upodobań klienta
ocenę doświadczenia i kompetencji kierownictwa firmy
syntezę wyników analiz, genezę projektu, produktu lub usługi, charakterystykę kadry kierowniczej itp.
4. Struktura biznesplanu. Streszczenie obejmuje:
samodzielny element biznesplanu będący przejrzystym, przekonującym i zwięzłym opisem pomysłu
część biznesplanu poświęcona organizacji firmy
szczegółowy rozkład wdrożeń
opis planu finansowego opartego na założeniach firmy
5. Struktura biznesplanu. Zespół zarządzający obejmuje:
samodzielny element biznesplanu będący przejrzystym, przekonującym i zwięzłym
część biznesplanu poświęcona organizacji firmy
szczegółowy rozkład wdrożeń
opis planu finansowego opartego na założeniach firmy
6. Struktura biznesplanu. Harmonogram realizacji obejmuje:
samodzielny element biznesplanu będący przejrzystym, przekonującym i zwięzłym
część biznesplanu poświęcona organizacji firmy
szczegółowy rozkład wdrożeń
opis planu finansowego opartego na założeniach firmy
7. Struktura biznesplanu. Plan finansowy obejmuje:
samodzielny element biznesplanu będący przejrzystym, przekonującym i zwięzłym
część biznesplanu poświęcona organizacji firmy
szczegółowy rozkład wdrożeń
opis planu finansowego opartego na założeniach firmy
8. Bilans to zestawienie:
sald i pasywów
obrotów i aktywów
aktywów i pasywów
obrotów i sald
9. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
rachunek zysków i strat pokazuje wyniki finansowe na przestrzeni jednego roku
rachunek zysków i strat pokazuje wyniki finansowe na przestrzeni jednego miesiąca
rachunek zysków i strat pokazuje wyniki finansowe na przestrzeni jednego tygodnia
rachunek zysków i strat pokazuje wyniki finansowe na przestrzeni jednego dnia
10. Dyskonto to:
metoda oprocentowania dochodów
metoda oprocentowania wkładu pieniężnego
metoda oprocentowania strat
metoda oprocentowania wkładu pieniężnego
11. Biznesplan powinien dawać odpowiedź na następujące pytanie:
ile pieniędzy firma potrzebuje i w jakim okresie czasu?
ile pieniędzy firma potrzebuje na działalność organizacyjną?
ile pieniędzy firma potrzebuje na wyposażenie?
ile pieniędzy firma potrzebuje na wydatki reklamowe?
12. W biznesplanie może wystąpić np. scenariusz bzowy, który:
pokazuje rozwój sytuacji w przypadku spełnienia się, najbardziej korzystnych przewidywań i założeń
pokazuje najbardziej prawdopodobny scenariusz
pokazuje rozwój sytuacji przy pojawieniu się wszystkich przewidywanych zagrożeń i realizacji najbardziej kasandrycznych założeń
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
13. W biznesplanie może wystąpić np. scenariusz pesymistyczny, który:
pokazuje rozwój sytuacji w przypadku spełnienia się, najbardziej korzystnych przewidywań i założeń
pokazuje najbardziej prawdopodobny scenariusz
pokazuje rozwój sytuacji przy pojawieniu się wszystkich przewidywanych zagrożeń i realizacji najbardziej kasandrycznych założeń
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
14. W biznesplanie może wystąpić np. scenariusz optymistyczny, który:
pokazuje rozwój sytuacji w przypadku spełnienia się, najbardziej korzystnych przewidywań i założeń
pokazuje najbardziej prawdopodobny scenariusz
pokazuje rozwój sytuacji przy pojawieniu się wszystkich przewidywanych zagrożeń i realizacji najbardziej kasandrycznych założeń
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
15. Celem segmentacji rynku jest:
określenie konkretnej grupy klientów, do których adresowany będzie dany produkt
przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów
określenie konkretnej grupy sprzedawców, do których adresowany będzie dany produkt
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
16. Konkurencja to:
określenie konkretnej grupy klientów, do których adresowany będzie dany produkt
przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów
określenie konkretnej grupy sprzedawców, do których adresowany będzie dany produkt
żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie