Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Ludność Polski"
0. Liczba ludności Polski wynosi:
31,8 mln osób
38,1 mln osób
38,8 mln osób
1. Które miejsce z kolei zajmuje Polska wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ludności:
6
8
7
2. Liczba ludności polskiego pochodzenia żyjącej poza granicami Polski wynosi około
7 mln
10 mln
12 mln
3. Gęstość zaludnienia w północno-wschodniej Polsce jest:
zbliżona do średniej gęstości zaludnienia w Polsce
większa niż średnia gęstość zaludnienia w Polsce
mniejsza niż średnia gęstość zaludnienia w Polsce
4. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi:
122 os/km2
155 os/km2
172 os/km2
5. Który spośród wymienionych krajów stanowił w 2002 roku główny kierunek emigracji Polaków:
Hiszpania
Stany Zjednoczone
Niemcy
6. Ile milionów osób ( w przybliżeniu) wyemigrowało z Polski podczas II wojny światowej
8 mln
5 mln
3 mln
7. Repatriacja to:
imigracja wewnętrzna
powrót do kraju ojczystego osób, które wskutek przyczyn niezależnych od siebie znalazły się poza jego granicami
wyjazd z kraju ojczystego osób ze względów politycznych, religijnych, bądź ekonomicznych
8. Wśród migracji wewnętrznych przeważający kierunek stanowią migracje:
ze wsi do miast
z miast na wieś
z miast do miast
9. Ludność jakiego województwa migruje najczęściej:
pomorskiego
zachodnio-pomorskiego
łódzkiego
10. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące migracji wewnętrznych
przewaga mężczyzn w ludności migrującej
ludność m.in. województwa świętokrzyskiego migruje najsłabiej
przewaga udziału ludności w wieku produkcyjnym
11. Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów to:
przyrost rzeczywisty
przyrost naturalny
niż demograficzny
12. Wzrost udziału młodej grupy wiekowej w ogólnej liczbie ludności wywołany zwiększeniem liczby urodzeń lub zmniejszeniem śmiertelności w tejże grupie wiekowej to:
wyż demograficzny
współczynnik rozrodczości
przyrost rzeczywisty
13. Wskaż, w którym z podanych okresów istniały największe migracje ze wsi do miast w Polsce
zaraz po roku 1956
w końcu lat siedemdziesiątych
koniec lat dziewięćdziesiątych
14. W którym roku po II wojnie światowej nastąpił w Polsce pierwszy raz ujemny przyrost naturalny?
1965
1983
2002
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie