Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce"
0. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest:
Kampinoski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
1. Największym parkiem narodowym w Polsce jest:
Biebrzański Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
2. Najstarszą formą ochrony przyrody w Polsce są:
parki narodowe
rezerwaty przyrody
pomniki przyrody
3. Parki Narodowe to obszary o powierzchni:
nie większej jak 1000 ha
dowolnej
nie mniejszej jak 1000 ha
4. Z jaką formą ochrony przyrody związane są Dyrektywy: Ptasia i Siedliskowa?:
rezerwaty biosfery MaB
Natura 2000
obszary chronionego krajobrazu
5. Czerwona Księga to dokument naukowy wydawany od 1966 r. przez Światową Unię Ochrony Przyrody zawierający:
spis ginących i zagrożonych zwierząt na świecie
podstawowe obowiązki i zasady postępowania człowieka wobec przyrody
spis ptaków,
listę parków narodowych
6. Otulina to:
obszar ochronny wokół parku narodowego lub krajobrazowego
obszar, na którym dozwolona jest wszelka działalność
obszar, gdzie prowadzi się badania gatunkowe
7. Największy park krajobrazowy w Polsce ma:
ponad 50 ha
ponad 80 ha
ponad 100 ha
8. Który park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?
Babiogórski
Białowieski
Biebrzański
9. Ochroną gatunkową w Polsce objęte jest:
ok. 200 gatunków zwierząt, 100 gatunków roślin, 210 gatunków grzybów i porostów
ok. 500 gatunków zwierząt, 350 gatunków roślin, 50 gatunków grzybów i porostów
360 gatunków zwierząt, ok. 500 gatunków roślin, 125 gatunków grzybów i porostów
10. Parki krajobrazowe tworzone są obecnie
w drodze uchwały sejmiku województwa
w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów
11. Ile typów rezerwatów przyrody wyróżniamy w Polsce?
5
8
9
12. Wskaż te parki narodowe, w których można oglądać wydmy
Słowiński i Kampinoski
Woliński i Słowiński
Słowiński i Poleski
13. Wśród polskich obszarów należących do MaB, rezerwatami transgranicznymi nie są:
Rezerwat Biosfery Babia Góra, Jezioro Łuknajno, Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska
Rezerwat Biosfery Karkonosze, Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, Tatrzański Rezerwat Biosfery
Tatrzański Rezerwat Biosfery, Słowiński Rezerwat Biosfery, Rezerwat Biosfery Karkonosze
14. Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej każdy z krajów członkowskich został zobowiązany do wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony. Sieć ta nosi nazwę :
obszary chronionego krajobrazu
obszary NATURA 2000
rezerwaty MaB
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie