Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "13. Zakładanie działalności gospodarczej"
0. REGON to:
regionalny rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
ogólnopolski rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
wojewódzki rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
1. KRS to:
Krajowy Rejestr Sądowy
Centralny Rejestr Sądowy
Kontrolny Rejestr Sądowy
Regionalny Rejestr Sądowy
2. Ewidencja działalności gospodarczej jest to:
ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność operacyjną
ewidencja osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne
ewidencja osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe
ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
3. Zakładanie własnego przedsiębiorstwa rozpoczynamy od:
rejestracji w systemie REGON
wyrobienia pieczątki
rejestracji działalności gospodarczej
rejestracji działalności w urzędzie skarbowym
4. Numer REGON nadaje:
Urząd Skarbowy
Urząd Statystyczny
Urząd Miasta
Urząd Pracy
5. NIP nadaje:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Urząd Statystyczny
Urząd Miasta
Urząd Pracy
6. Do założenia konta bankowego będzie potrzebna:
deklaracja założenia przedsiębiorstwa
pieczątka firmy
pieczątka za zgodność z oryginałem
deklaracja zgodności
7. Stosownych zgłoszeń do ZUS należy dokonać w terminie:
7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
14 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
21 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
8. PIP to skrót:
Państwowej Instytucji Pracy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Państwowej Inspekcji Handlowej
Państwowej Inspekcji Pracy
9. Krajowy Rejestr Sądowy działa od:
1998 roku
2001 roku
2005 roku
2009 roku
10. Organem ewidencyjnym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest:
wójt
minister
wojewoda
marszałek
11. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu:
7 dni
14 dni
21 dni
30 dni
12. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje:
każdy ze wspólników z osobna
jeden ze wspólników
organ spółki
przynajmniej jeden wspólnik
13. W przypadku spółki cywilnej numer REGON otrzymuje:
jeden ze wspólników
każdy ze wspólników z osobna
spółka
przynajmniej jeden wspólnik
14. Skrót PKD informuje o:
Polskiej Kontroli Działalności
Polskiej Klasyfikacji Działalności
Polskiej Klasyfikacji Dziesiętnej
Polskiej Klasyfikacji Dokumentów
15. Na pieczątce przedsiębiorstwa powinno się znaleźć przynajmniej:
nazwa firmy
nazwa firmy, numer NIP
nazwa firmy, numer REGON
nazwa i siedziba firmy, numer REGON
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie