Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Geologiczne dzieje Polski"
0. Najstarszymi Górami Polski sfałdowanymi w prekambrze są
Góry Kaczawskie
Karkonosze
Góry Sowie
1. Łysogórskie gołoborza powstały podczas orogenezy:
hercyńskiej
alpejskiej
kaledońskiej
2. Węgiel kamienny wytworzył się w:
sylurze
kambrze
karbonie
3. W okolicach Kładawy i Inowrocławia wytworzyły się pokłady:
węgla brunatnego
margli i wapieni
soli kamiennej
4. Zaznacz fałszywą odpowiedź dotyczącą procesu powstawania węgla kamiennego:
est to karbonizacja
koniecznym warunkiem jest dostęp do tlenu
polega na wzbogacaniu szczątków organicznych w pierwiastek węgiel w wyniku działania wysokiej temperatury i ciśnienia
5. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska powstała w okresie:
jury
triasu
kambru
6. Góry Świętokrzyskie zbudowane są w większości ze skał:
osadowych
magmowych
metamorficznych
7. Wyniesienie Łeby, obniżenie perybałtyckie to jednostki tektoniczne:
platformy prekambryjskiej
platformy paleozoicznej
obszaru fałdowań alpejskich
8. Tzw. Flisz buduje:
Karpaty Zewnętrzne
Karpaty Wewnętrzne
Karkonosze
9. Jakie skały budują Karpaty Zewnętrzne:
piaskowce, mułowce, iłowce, zlepieńce
piaskowce, dolomity, margle
wapienie, mułowce, granity, gnejsy
10. Strefa Teisseyre`a-Tornquista
oddziela obszar fałdowań alpejskich od platformy paleozoicznej
oddziela monoklinę przedsudecką od bloku przedsudeckiego
oddziela platformę wschodnioeuropejską od paleozoicznej
11. Która jednostka nie należy do platformy paleozoicznej?
monoklina przedsudecka
wzniesienie Sławatycz
wał kujawsko - pomorski
12. Pokłady węgla brunatnego pochodzą z:
karbonu
jury
trzeciorzędu
13. Wznienienia i obniżenia w geologicznej budowie Polski występują:
na platformie paleozoicznej
na platformie wschodnioeuropejskiej
na platformie zachodnioeuropejskiej
14. Morze Bałtyckie powstało w:
czwartorzędzie
trzeciorzędzie
jurze
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie