Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Pedosfera"
0. Jaki jest pierwszy proces powstawania gleby?
procesy glebotwórcze
procesy przygotowawcze
procesy przemieszczania produktów wietrzenia
1. Nauka zajmująca się badaniem gleb to:
pedosfera
geografia gleb
gleboznawstwo
2. Miarą żyzności gleb jest:
liczba gatunków roślin na danym areale
plon
zawartość próchnicy
3. Ich skałą macierzystą są lessy. Gleby te charakteryzują się bardzo dużą zawartością próchnicy, której grubość dochodzi czasem do 1 m . To opis gleb:
rędziny
czarnoziemy
bielice
4. Która z podanych gleb należy do astrefowych:
brunatne
mady
czarnoziemy
5. Są to gleby wytworzone ze skał bogatych w wapń (wapienie, margle, gipsy). Zawierają dużo próchnicy.
mady
rędziny
bielicowe
6. Jakiemu typowi gleby odpowiada podany układ poziomów w profilu glebowym?
ściółka
próchnica
poziom eluwialny (wymywania)
poziom iluwialny (wmywania)
skała macierzysta

czarnoziemy
gleby brunatne
gleby bielicowe
7. Poziom eluwialny to inaczej:
poziom wymywania
poziom wmywania
poziom przemywania
8. Poziom iluwialny oznaczany jest symbolem:
A
B
C
9. Gleby laterytowe należą do gleb:
strefowych
astrefowych
mikrostref
10. Gleby te wykształciły się na piaskach, porośnięte są drzewami iglastymi:
gleby brunatne
szaroziemy
bielice
11. Obszar Alaski i północnej Kanady pokrywają gleby:
bielicowe
tundrowe
gleby górskie
12. Czerwonoziemy i żółtoziemy występują:
Południowo ? wschodnie Chiny, Nizina Atlantycka
Południowa Korea, Kotlina Kongo
Archipelag Malajski, Półwysep Arabski
13. Ile jest w Polsce klas przydatności rolniczej gleb:
4
6
7
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie