Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Mapa jako źródło informacji i skala mapy"
0. Do geograficznych elementów mapy należą elementy:
fizjogeograficzne, antropogeniczne, uzupełniające
matematyczne, dotyczące treści mapy i pozaramkowe
środowisko przyrodnicze, skala mapy, legenda
1. Mapy topograficzne występują w skali: Wybierz poprawną odpowiedź.
większej niż 1: 200 000
mniejszej niż 1: 200 000
2. Która skala jest największa?
1 : 1 000 000,
1 : 5 000,
1cm ? 5km
3. Orientowanie mapy to:
takie ułożenie mapy, by północ była zawsze z prawej strony mapy
to takie ustawienie mapy, by kierunki na mapie odpowiadały kierunkom w terenie
to umiejętność orientowania się w terenie, tak, by dobrze zaznaczyć na mapie charakterystyczne miejsca i punkty
4. Rodzaje generalizacji mapy to:
jakościowa i ilościowa
ilościowa, geograficzna, ilościowa
tylko ilościowa
5. Jaki jest podstawowy podział map ze względu na ich treść?
antropogeniczne i tematyczne
geograficzne, tematyczne, topograficzne
ogólnogeograficzne i tematyczne
6. Wymień sposoby przedstawiania skali mapy:
liczbowa, mianowana, podziałka liniowa
liczbowa, mianowana
liczbowa, podziałka liniowa, przybliżona
7. Podstawowe znaki topograficzne to
punktowe, powierzchniowe
punktowe, liniowe, powierzchniowe
punktowe, liniowe, powierzchniowe, ogólno geograficzne
8. Mapa małoskalowa to
1 : 1 000 000 i mniejsza
1 : 10 000 i większa
1 : 10 000 i mniejsza
9. Wybierz poprawna odpowiedź. Mapa topograficzna:
należy do grupy map tematycznych
występuje w skali mniejszej jak 1 : 200 000
daje szczegółowy obraz powierzchni Ziemi
10. Na mapie w skali 1 : 50 000 długość drogi osiedlowej wynosi 30 mm. Oblicz długość tej drogi w rzeczywistości.
1,5km
15 km
15,5km
11. Jaką długość na mapie (w cm) w skali 1:150000 ma rzeka, której długość w terenie wynosi 94,5 km:
18,2cm
8,2 cm
0,8cm
12. Oblicz odległość między dwoma punktami na mapie w skali 1:300000, jeżeli w rzeczywistości wynosi ona 24 km.
4
8 cm
8,4
13. Oblicz odległość rzeczywistą, jeżeli na mapie w skali 1:150000 wynosi ona 9 cm:
15 km
13,5 km
4,5 km
14. Na mapie w skali 1: 50000 powierzchnia jeziora zajmuje 4,5cm2. Oblicz powierzchnię rzeczywistą tego jeziora:
1,125 km2
1,5 km2
11,125 km2
15. Powierzchnia łąki na mapie w skali 1: 10 000 wynosi 5 cm 2. Ile wynosi ona w rzeczywistości w terenie w ha?
15 ha
5 ha
5,5 ha
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie