Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Język mapy"
0. Do metod jakościowych prezentacji kartograficznej zaliczamy:
metodę sygnaturową
metodę izolinii
metodę kartodiagramu
1. Mapa wykonana za pomocą obrazków nawiązujących do cech przedstawianych przedmiotów to mapa wykonana metodą:
kartogramu
sygnaturową
zasięgów
2. Metoda izarytmiczna powstaje w wyniku:
izolinii
interpolacji
interizolinii
3. Ilinie łączące punkty o tej samej wartości opadów atmosferycznych to:
izobary
izohiety
izobaty
4. Diagram, który przedstawia wartości wyrażone w procentach nazywamy
diagramem procentowym
diagramem strukturalnym
diagramem prostym
5. Do prezentacji zjawisk o charakterze nieciągłym wykorzystuje się wykres:
słupkowy
liniowy
złożony
6. Mapa poziomicowa to inaczej mapa:
izohipsowa
hipsometryczna
hipsometrowi
7. Mapy poziomicowe stosuje się najczęściej do prezentacji:
wysokości
szerokości
zasięgów danego zjawiska
8. Wysokość każdego punktu mierzona względem poziomu morza to wysokość:
względna
bezwzględna
poziomicowa
9. Wartości wysokości bezwzględnej przedstawia się na mapach hipsometrycznych za pomocą:
umownej skali barw
umownych sygnatur
izolinii
10. Tereny osiągające wysokości bezwzględne do 300 m n.p.m. to:
niziny
pagórki
wyżyny
11. Kolorem ciemnozielonym na mapach oznaczone są:
niziny
równiny
depresje
12. Rozległe obniżenie dna oceanicznego na dużej głębokości to:
basen depresyjny
kryptodepresja
basen oceaniczny
13. Średnia wysokość lądów na świecie to:
875 m
975 m
675 m
14. Kontynentem o największej średniej wysokości jest:
Antarktyda
Azja
Afryka
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie