Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "08. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa"
0. Otoczenie konkurencyjne składa się z:
konkurentów, dostawców i nabywców
rządu, organów samorządowych i banków
instytucji rynku kapitałowego
instytucji rynku finansowego
1. Substytutem kina jest:
kamera filmowa
telewizor i odtwarzacz wideo
książka
aparat fotograficzny
2. Które z podanych twierdzeń jest prawdziwe?
przedsiębiorstwo można zdefiniować jako samodzielną, samofinansującą się jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą
państwo pełni wobec organizacji funkcje: prawodawcy, inwestora oraz oferenta dóbr i usług
przedsiębiorstwo jest podmiotem działania wyodrębnionym z otoczenia w sensie logistycznym
przedsiębiorstwo w państwie występuje jako oferent wyrobów oferowanych przez innych
3. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa jest to:
ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb oferentów w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku
ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb pośredników w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku
ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb nabywców w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku
ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb dostawców w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku
4. Bariery wejścia w otoczeniu rynkowym są to czynniki:
umożliwiające podjęcie działalności gospodarczej
wpływające na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb oferentów w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku
ograniczające konkurencję na danym rynku
wpływające na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb dostawców w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku
5. Dostawcy:
są końcowymi odbiorcami oferty przedsiębiorstwa
rywalizują z przedsiębiorstwem na rynku i decydują o jego pozycji
zaopatrują przedsiębiorstwo w dobra związane z podstawowym obszarem działalności
wspierają przedsiębiorstwo w procesie dystrybucji oraz świadczą na jego rzecz usługi
6. Pośrednicy:
są końcowymi odbiorcami oferty przedsiębiorstwa
rywalizują z przedsiębiorstwem na rynku i decydują o jego pozycji
zaopatrują przedsiębiorstwo w dobra związane z podstawowym obszarem działalności
wspierają przedsiębiorstwo w procesie dystrybucji oraz świadczą na jego rzecz usługi
7. Konkurenci:
są końcowymi odbiorcami oferty przedsiębiorstwa
rywalizują z przedsiębiorstwem na rynku i decydują o jego pozycji
zaopatrują przedsiębiorstwo w dobra związane z podstawowym obszarem działalności
wspierają przedsiębiorstwo w procesie dystrybucji oraz świadczą na jego rzecz usługi
8. Nabywcy:
są końcowymi odbiorcami oferty przedsiębiorstwa
rywalizują z przedsiębiorstwem na rynku i decydują o jego pozycji
zaopatrują przedsiębiorstwo w dobra związane z podstawowym obszarem działalności
wspierają przedsiębiorstwo w procesie dystrybucji oraz świadczą na jego rzecz usługi
9. Analiza strukturalna sektora została opracowana przez:
Gustawa Portera
Johna Portera
Michaela Portera
Jacka Portera
10. Analiza strukturalna sektora jest to:
metoda analizy i oceny natężenia sił pośredników w sektorze ekonomicznym
metoda analizy i oceny natężenia sił nabywców w sektorze ekonomicznym
metoda analizy i oceny natężenia sił dostawców w sektorze ekonomicznym
metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym
11. Jednokierunkowemu przepływowi dóbr od dostawcy do nabywcy towarzyszy:
wielokierunkowy przepływ informacji
trójkierunkowy przepływ informacji
dwukierunkowy przepływ informacji
jednokierunkowy przepływ informacji
12. Grupa konkurentów potencjalnych:
obejmuje podmioty, które aktualnie nie są konkurentami przedsiębiorstwa, ale mogą się nimi stać w określonych okolicznościach
obejmuje podmioty, które aktualnie są konkurentami przedsiębiorstwa
obejmuje tę samą grupę nabywców oferując produkty zaspakajające te same potrzeby w podobny sposób
obejmuje różne grupy nabywców oferując produkty zaspakajające te same potrzeby w podobny sposób
13. Aby na danym rynku zaistniała konkurencja doskonała, musi zostać spełnione założenie, takie jak:
doskonała informacja rynkowa
różnorodność produktu
mała liczba sprzedających i duża kupujących
duża liczba sprzedających i mała kupujących
14. Do ochrony praw konsumentów powołano Państwową Inspekcję Sanitarną, która:
przeciwdziała nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami
zajmuje się kontrolą jakości towarów i rzetelnością świadczonych usług
kontroluje jakość sprzedawanej żywności oraz warunki jej transportu i przechowywania
jest instytucją pozarządową o zasięgu ogólnokrajowym, pomagającą klientom egzekwować prawa konsumenckie
15. Do ochrony praw konsumentów powołano Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który:
przeciwdziała nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami
zajmuje się kontrolą jakości towarów i rzetelnością świadczonych usług
kontroluje jakość sprzedawanej żywności oraz warunki jej transportu i przechowywania
jest instytucją pozarządową o zasięgu ogólnokrajowym, pomagającą klientom egzekwować prawa konsumenckie
16. Do ochrony konsumentów powołano Inspekcję handlową, która:
przeciwdziała nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami
zajmuje się kontrolą jakości towarów i rzetelnością świadczonych usług
kontroluje jakość sprzedawanej żywności oraz warunki jej transportu i przechowywania
jest instytucją pozarządową o zasięgu ogólnokrajowym, pomagającą klientom egzekwować prawa konsumenckie
17. Do ochrony konsumentów powołano Federację Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, które:
przeciwdziała nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami
zajmuje się kontrolą jakości towarów i rzetelnością świadczonych usług
kontroluje jakość sprzedawanej żywności oraz warunki jej transportu i przechowywania
są instytucjami pozarządowymi o zasięgu ogólnokrajowym, pomagającymi klientom egzekwować prawa konsumenckie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie