Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "07. System finansowy gospodarki"
0. Giełda papierów wartościowych to:
miejsce, gdzie handluje się długoterminowymi instrumentami finansowymi
zespół domów maklerskich
zrzeszenie akcjonariuszy
pierwotny rynek kapitałowy
1. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu giełdowego to:
bony pieniężne
akcje imienne
akcje na okaziciela i obligacje
wszystkie powyższe
2. Akcja to papier wartościowy:
potwierdzający zaciągnięcie pożyczki przez emitenta
potwierdzający udział w kapitale spółki cywilnej
potwierdzający prawo akcjonariuszy do dywidendy
potwierdzający udział w kapitale spółki jawnej
3. Obligacja to papier wartościowy:
potwierdzający zaciągnięcie pożyczki przez emitenta i zobowiązanie do zapłaty odsetek
potwierdzający udział w kapitale Skarbu Państwa
potwierdzający prawo do dywidendy
potwierdzający udział w spółce jawnej
4. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być notowane na rynku:
pierwotnym i wtórnym
podstawowym, wtórnym i równoległym
pierwotnym, równoległym i wolnym
podstawowym, równoległym i wolnym
5. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci:
monetarnej
barterowej
pieniężnej
zdematerializowanej
6. Rynek kapitałowy jest częścią rynku:
towarowego
finansowego
pieniężnego
pracy
7. Instrument finansowy jest to forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać:
zapisu księgowego
lokaty terminowej
depozytu
lokaty dynamicznej
8. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych została wznowiona w:
marcu 1991 roku
kwietniu 1991 roku
maju 1991 roku
czerwcu 1991 roku
9. Hossa na giełdzie to okres:
spadku cen akcji
wzrostu cen akcji
spadku cen obligacji
wzrostu barteru
10. Które z podanych twierdzeń jest prawdziwe?
inwestowanie to działanie bierne, mające na celu podniesienie wartości kapitału i otwieranie nowych perspektyw
oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków pieniężnych niewykorzystanych na konsumpcję
instytucja finansowa jest to jednostka organizacyjna, której podstawowym zadaniem jest wydatkowanie środków pieniężnych
w okresie bessy zdarzają się też wzrosty, wtedy nazywane są one "korektą" wzrostów
11. Dywidenda to:
wskaźnik kwantyfikujący wzrost lub spadek wartości określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru działalności
podmiot posiadający zezwolenie między innymi na oferowanie papierów wartościowych
część zysku netto spółki, przyznana do wypłaty akcjonariuszom
podmiot wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu
12. Dom maklerski to:
wskaźnik kwantyfikujący wzrost lub spadek wartości określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru działalności
podmiot posiadający zezwolenie między innymi na oferowanie papierów wartościowych
część zysku netto spółki, przyznana do wypłaty akcjonariuszom
podmiot wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu
13. Emitent to:
wskaźnik kwantyfikujący wzrost lub spadek wartości określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru działalności
podmiot posiadający zezwolenie między innymi na oferowanie papierów wartościowych
część zysku netto spółki, przyznana do wypłaty akcjonariuszom
podmiot wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu
14. Indeks giełdowy to:
wskaźnik kwantyfikujący wzrost lub spadek wartości określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru działalności
podmiot posiadający zezwolenie między innymi na oferowanie papierów wartościowych
część zysku netto spółki, przyznana do wypłaty akcjonariuszom
podmiot wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu
15. Spółka giełdowa to:
spółka, której przynajmniej jedna akcja podlega dematerializacji
spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego
spółka cywilna, której przynajmniej jedna akcja podlega dematerializacji
spółka jawna, której przynajmniej jedna akcja podlega dematerializacji
16. Spółka publiczna to:
spółka, której przynajmniej jedna akcja podlega dematerializacji
spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego
spółka cywilna, której przynajmniej jedna akcja podlega dematerializacji
spółka jawna, której przynajmniej jedna akcja podlega dematerializacji
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie