Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "05. Rola państwa w gospodarce"
0. Budżet państwa to zestawienie w danym roku wszystkich:
dochodów państwa
wydatków państwa
wydatków i dochodów państwa
podatków i wydatków państwa
1. Przykładem roli państwa jako podmiotu rynku jest:
gromadzenie własnych dochodów
wydawanie ustaw regulujących zachowania producentów i konsumentów
dostarczanie dóbr i usług publicznych
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
2. W ramach funkcji stabilizacyjnej państwo realizuje następujące cele:
doprowadzenie gospodarki do równowagi i utrzymanie w dłuższym okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego
zwiększenie dysproporcji w poziomie dochodów
zwiększenie bezrobocia i inflacji
łagodzenie nierówności społecznych
3. W ramach funkcji redystrybucyjnej państwo realizuje następujące cele:
doprowadzenie gospodarki do równowagi i utrzymanie w dłuższym okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego
zwiększenie dysproporcji w poziomie dochodów
zwiększenie bezrobocia i inflacji
łagodzenie nierówności społecznych
4. Politykę fiskalną prowadzi rząd, jako:
pośrednią formę interwencjonizmu
podmiot rynku
podmiot interwencjonizmu
bezpośrednią formę interwencjonizmu
5. Do narzędzi polityki fiskalnej zalicza się:
tylko podatki
stopę procentową
wydatki rządowe i podatki
tylko wydatki realne
6. Przynależność do państwa ma charakter:
sformalizowany i dobrowolny
sformalizowany i przymusowy
strategiczny i dobrowolny
strategiczny i przymusowy
7. Funkcja alokacyjna państwa to:
działania państwa, których celem jest stworzenie warunków rozwoju gospodarczego przez rozbudowę infrastruktury ekonomicznej i społecznej
działania mające ograniczyć lub eliminować niesprawności mechanizmu rynkowego w zakresie finansowo ? walutowym
funkcjonowanie gospodarki
łagodzenie nierówności społecznych wynikających z regulowanych przez rynek proporcji podziału dochodu
8. Interwencjonizm państwowy to:
działania państwa, które ingerują w funkcjonowanie organizacji politycznych
działania państwa, które ingerują w funkcjonowanie mechanizmu rynkowego
działania państwa, które ingerują w funkcjonowanie organizacji międzynarodowych
działania państwa, które ingerują w funkcjonowanie mechanizmu norweskiego
9. Kandydata na prezesa Narodowego Banku Polskiego przedstawia:
Sejm
Prezydent
Senat
Marszałek Sejmu
10. Makroekonomicznymi instrumentami polityki fiskalnej państwa jest:
subwencja
bon skarbowy
obligacja skarbowa
dług publiczny
11. Mikroekonomicznymi instrumentami polityki fiskalnej państwa jest:
dochody budżetu państw,
wydatki budżetu państwa
poręczenia i gwarancje rządowe
deficyt i nadwyżki budżetowe
12. Budżet państwa jest podstawowym planem finansowym państwa opracowanym na:
6 miesięcy
10 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
13. Podatek od towarów i usług zapisujemy w skrócie:
WAT
VAT
CIT
PIT
14. Podatki progresywne zakładają:
stałą stopę podatkową niezależnie od dochodów
malejącą stopę podatkową
wzrost stopy oprocentowania wraz ze wzrostem dochodów podatnika
określaną stałą dla wszystkich podatników kwotą
15. Podatki degresywne zakładają:
stałą stopę podatkową niezależnie od dochodów
malejącą stopę podatkową
wzrost stopy oprocentowania wraz ze wzrostem dochodów podatnika
określaną stałą dla wszystkich podatników kwotą
16. Podatki proporcjonalne zakładają:
stałą stopę podatkową niezależnie od dochodów
malejącą stopę podatkową
wzrost stopy oprocentowania wraz ze wzrostem dochodów podatnika
określaną stałą dla wszystkich podatników kwotą
17. Podatki kwotowe zakładają:
stałą stopę podatkową niezależnie od dochodów
malejącą stopę podatkową
wzrost stopy oprocentowania wraz ze wzrostem dochodów podatnika
określaną stałą dla wszystkich podatników kwotą
18. Do polityki monetarnej państwa zalicza się politykę restrykcyjną, której celem jest:
zmniejszanie podaży pieniądza poprzez podwyższanie stopy dyskontowej
zmniejszenie popytu pieniądza poprzez obniżanie stopy dyskontowej
zwiększanie podaży pieniądza poprzez obniżanie stopy dyskontowej
zwiększanie popytu pieniądza poprzez obniżanie stopy dyskontowej
19. Do polityki monetarnej państwa zalicza się politykę ekspansywną, której celem:
zmniejszanie podaży pieniądza poprzez podwyższanie stopy dyskontowej
zmniejszenie popytu pieniądza poprzez obniżanie stopy dyskontowej
zwiększanie podaży pieniądza poprzez obniżanie stopy dyskontowej
zwiększanie popytu pieniądza poprzez obniżanie stopy dyskontowej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie