Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "04. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa"
0. Dochód narodowy to:
suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju
suma dochodów wszystkich osób prawnych z siedzibą w danym kraju
suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju i poza jego granicami
suma dochodów osób fizycznych z siedzibą w danym kraju
1. Do ludności aktywnej zawodowo nie należą:
bezrobotni
przedsiębiorcy
młodzież ucząca się w systemie dziennym
wszyscy wyżej wymienieni
2. Stopę bezrobocia rejestrowanego mierzy się stosunkiem liczby osób:
bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo
poszukujących pracy do liczby osób zatrudnionych
bezrobotnych zarejestrowanych do zasobów siły roboczej
w wieku produkcyjnym do ogółu ludności
3. Koniunktura gospodarcza to:
sezonowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej w ciągu roku
synonim wzrostu gospodarczego
przypadkowe nieprzewidywalne zmiany poziomu aktywności gospodarczej w ciągu roku
wskaźniki życia gospodarczego, charakteryzujące stan gospodarki w danym okresie
4. Cykl gospodarczy:
to okresowe, w miarę regularne, zmiany aktywności gospodarczej
składa się z nieregularnych odchyleń aktywności gospodarczej
jest synonimem cyklu koniunkturalnego
jest synonimem wzrostu gospodarczego
5. W procesie mierzenia rozwoju społeczno ? gospodarczego wykorzystuje się różnorodne mierniki. Mierniki syntetyczne, charakteryzują:
wybrane dziedziny rozwoju społeczno ? gospodarczego
rozwój społeczno ? gospodarczy
wybrane dziedziny działalności o ogólnym poziomie i dynamice rozwoju społeczno ? gospodarczego
podmioty gospodarcze we współczesnej gospodarce rynkowej
6. W procesie mierzenia rozwoju społeczno ? gospodarczego wykorzystuje się różnorodne mierniki. Mierniki szczegółowe, charakteryzują:
wybrane dziedziny rozwoju społeczno ? gospodarczego
rozwój społeczno ? gospodarczy
wybrane dziedziny działalności o ogólnym poziomie i dynamice rozwoju społeczno ? gospodarczego
podmioty gospodarcze we współczesnej gospodarce rynkowej
7. W procesie mierzenia rozwoju społeczno ? gospodarczego wykorzystuje się różnorodne mierniki. Mierniki symptomatyczne, charakteryzują:
wybrane dziedziny rozwoju społeczno ? gospodarczego
rozwój społeczno ? gospodarczy
wybrane dziedziny działalności o ogólnym poziomie i dynamice rozwoju społeczno ? gospodarczego
podmioty gospodarcze we współczesnej gospodarce rynkowej
8. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
inflacja występuje w sytuacji sezonowego wzrostu cen
każdy, nawet najmniejszy wzrost cen, oznacza inflację
Inflacja występuje wtedy, gdy wzrasta ogólny poziom cen dóbr i usług
w czasie inflacji rosną ceny wszystkich dóbr i usług
9. Długookresowy spadek przeciętnych cen towarów i usług to:
deflacja
dezinflacja
bessa
inflacja ukryta
10. Zgodnie z popytową teorią inflacji, przyczyną wzrostu ogólnego poziomu cen jest:
wzrost kosztów wytwarzania
ograniczoność zasobów naturalnych
znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych
wzrost cen
11. Bezrobocie strukturalne:
to naturalna stopa bezrobocia
spowodowane jest zmianami technologicznymi
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
jest efektem sezonowości niektórych prac
12. Bezrobocie frykcyjne:
to naturalna stopa bezrobocia
spowodowane jest zmianami technologicznymi
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
jest efektem sezonowości niektórych prac
13. Bezrobocie cykliczne:
to naturalna stopa bezrobocia
spowodowane jest zmianami technologicznymi
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
jest efektem sezonowości niektórych prac
14. Bezrobocie sezonowe:
to naturalna stopa bezrobocia
spowodowane jest zmianami technologicznymi
wynika z niedostatecznego rozmiaru popytu całkowitego
jest efektem sezonowości niektórych prac
15. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
bilans handlowy to różnica między importem a eksportem danego państwa
bilans handlowy to różnica między eksportem a importem danego państwa
zestawienie roczne wyrażone w postaci pieniężnej dla całej gospodarki narodowej należności i zobowiązań zagranicznych kraju nosi nazwę bilansu handlowego
zestawienie roczne wyrażone w postaci barterowej dla całej gospodarki narodowej należności i zobowiązań zagranicznych kraju nosi nazwę bilansu handlowego
16. Wyróżnia się dwa główne składniki bilansu płatniczego:
bilans obrotów bieżących i bilans handlowy
eksport i import
bilans obrotów kapitałowych i bilans obrotów bieżących
bilans handlowy i bilans obrotów kapitałowych
17. Narodowy Bank Polski ma obowiązek sporządzić bilans płatniczy i przedstawić:
Prezydentowi i Sejmowi
Sejmowi i Radzie Ministrów
Senatowi i Prezydentowi
Prezydentowi i Radzie Ministrów
18. Wyróżnia się dwa główne składniki bilansu handlowego:
bilans obrotów bieżących i bilans handlowy
eksport i import
bilans obrotów kapitałowych i bilans obrotów bieżących
bilans handlowy i bilans obrotów kapitałowych
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie