Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "03. Makrootoczenie przedsiębiorstwa"
Przedsiębiorca to:
człowiek występujący jako podmiot prawa cywilnego
człowiek występujący jako podmiot prawa handlowego
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej lub spółka prawa handlowego
wyodrębniona jednostka organizacyjna, która z mocy odpowiednich przepisów prawa posiada zdolność do czynności prawnych
Osoba fizyczna to:
człowiek występujący jako podmiot prawa cywilnego
człowiek występujący jako podmiot prawa handlowego
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej lub spółka prawa handlowego
wyodrębniona jednostka organizacyjna, która z mocy odpowiednich przepisów prawa posiada zdolność do czynności prawnych
Osoba prawna to:
człowiek występujący jako podmiot prawa cywilnego
człowiek występujący jako podmiot prawa handlowego
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej lub spółka prawa handlowego
wyodrębniona jednostka organizacyjna, która z mocy odpowiednich przepisów prawa posiada zdolność do czynności prawnych
Strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa nazywamy:
jednostkę organizacyjną wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym
układ i system wzajemnych powiązań oraz zależności między komórkami organizacyjnymi oraz między nimi a całością
całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe
układ i system wzajemnych powiązań oraz zależności między komórkami organizacyjnymi
Poszczególne elementy struktury organizacyjnej (zakłady, wydziały, działy itp.) łączą więzi funkcjonalne, czyli wynikające z:
przedmiotu działania
podziału pracy
obiegu informacji
relacji podporządkowania
Poszczególne elementy struktury organizacyjnej (zakłady, wydziały, działy itp.) łączą więzi hierarchiczne, czyli wynikające z:
przedmiotu działania
podziału pracy
obiegu informacji
relacji podporządkowania
Poszczególne elementy struktury organizacyjnej (zakłady, wydziały, działy itp.) łączą więzi technologiczne, czyli wynikające z:
przedmiotu działania
podziału pracy
obiegu informacji
relacji podporządkowania
Spółka to:
dobrowolne i samorządne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, posiadające własne fundusze
organizacja powołana do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych
dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie powoływane w celach niezarobkowych
umowny związek, co najmniej dwóch wspólników, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego
Spółdzielnia to:
dobrowolne i samorządne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, posiadające własne fundusze
organizacja powołana do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych
dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie powoływane w celach niezarobkowych
umowny związek, co najmniej dwóch wspólników, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego
Stowarzyszenie to:
dobrowolne i samorządne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, posiadające własne fundusze
organizacja powołana do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych
dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie powoływane w celach niezarobkowych
umowny związek, co najmniej dwóch wspólników, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego
Fundacja to:
dobrowolne i samorządne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, posiadające własne fundusze
organizacja powołana do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych
dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie powoływane w celach niezarobkowych
umowny związek, co najmniej dwóch wspólników, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego
Efektywność to:
stosunek uzyskanych efektów do wydatkowanych czynników produkcji
stopień realizacji celów
umiejętność właściwego działania, która związana jest z nakładami i efektami
maksymalizacja produkcji
Z definicji przedsiębiorstwa wynikają cechy, jakie jednostka organizacyjna musi spełniać, np. wyodrębnienie organizacyjne, to znaczy:
że są do niej przypisane określone zasoby materialne i że dysponuje tymi zasobami z zasadami gospodarczymi
że ponosi ono prawną odpowiedzialność za skutki swojej działalności i korzysta z ochrony prawa
że ma swoją firmę, siedzibę, strukturę organizacyjną, granice fizyczne i funkcjonalne, także samodzielność decyzyjną
wytwarzanie produktów lub świadczenie odpłatne usług w różnych dziedzinach gospodarki
Z definicji przedsiębiorstwa wynikają cechy, jakie jednostka organizacyjna musi spełniać, np. odrębność prawna, to znaczy:
że są do niej przypisane określone zasoby materialne i że dysponuje tymi zasobami z zasadami gospodarczymi
że ponosi ono prawną odpowiedzialność za skutki swojej działalności i korzysta z ochrony prawa
że ma swoją firmę, siedzibę, strukturę organizacyjną, granice fizyczne i funkcjonalne, także samodzielność decyzyjną
wytwarzanie produktów lub świadczenie odpłatne usług w różnych dziedzinach gospodarki
Z definicji przedsiębiorstwa wynikają cechy, jakie jednostka organizacyjna musi spełniać, np. wyodrębnienie ekonomiczne, to znaczy:
że są do niej przypisane określone zasoby materialne i że dysponuje tymi zasobami z zasadami gospodarczymi
że ponosi ono prawną odpowiedzialność za skutki swojej działalności i korzysta z ochrony prawa
że ma swoją firmę, siedzibę, strukturę organizacyjną, granice fizyczne i funkcjonalne, także samodzielność decyzyjną
wytwarzanie produktów lub świadczenie odpłatne usług w różnych dziedzinach gospodarki
Z definicji przedsiębiorstwa wynikają cechy, jakie jednostka organizacyjna musi spełniać, np. prowadzenie działalności gospodarczej, to znaczy:
że są do niej przypisane określone zasoby materialne i że dysponuje tymi zasobami z zasadami gospodarczymi
że ponosi ono prawną odpowiedzialność za skutki swojej działalności i korzysta z ochrony prawa
że ma swoją firmę, siedzibę, strukturę organizacyjną, granice fizyczne i funkcjonalne, także samodzielność decyzyjną
wytwarzanie produktów lub świadczenie odpłatne usług w różnych dziedzinach gospodarki
Najprostszą formą organizacyjno ? prawną przedsiębiorstwa jest:
spółka cywilna
spółka jawna
spółka akcyjna
jednoosobowa działalność gospodarcza
Którą spółkę zarejestrujemy w urzędzie gminy?
komandytową
jawną
cywilną
akcyjną
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie