Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "02. System gospodarki rynkowej"
0. Rynek to miejsce na którym spotykają się:
nabywca i konsument
kupujący i konsument
sprzedający i konsument
kupujący i sprzedający
1. Funkcja alokacji rynku dotyczy:
eliminacji słabszych podmiotów gospodarczych z rynku
eliminacji mocniejszych podmiotów gospodarczych z rynku
czynników wytwórczych i polega na ich przemieszczaniu się z gałęzi o niższej do gałęzi o wyższej rentowności
równoważenia się popytu i podaży
2. Funkcja selekcji rynku dotyczy:
eliminacji słabszych podmiotów gospodarczych z rynku
eliminacji mocniejszych podmiotów gospodarczych z rynku
czynników wytwórczych i polega na ich przemieszczaniu się z gałęzi o niższej do gałęzi o wyższej rentowności
równoważenia się popytu i podaży
3. Gospodarka centralnie kierowana opiera się na:
własności prywatnej, wszystkie decyzje ekonomiczne podejmowane są przez władzę
własności publicznej i działaniu mechanizmu rynkowego
własności publicznej, wszystkie decyzje ekonomiczne podejmowane są przez władzę
własności prywatnej i działaniu mechanizmu rynkowego
4. Gospodarka rynkowa opiera się na:
własności prywatnej, wszystkie decyzje ekonomiczne podejmowane są przez władzę
własności publicznej i działaniu mechanizmu rynkowego
własności publicznej, wszystkie decyzje ekonomiczne podejmowane są przez wyborców
własności prywatnej i działaniu mechanizmu rynkowego
5. Uwolniony system cen informuje o:
sytuacji na rynku i umożliwia prowadzenie rachunku ekonomicznego
sytuacji w danym państwie i umożliwia prowadzenie rachunku ekonomicznego
sytuacji w danym gospodarstwie domowym i umożliwia prowadzenie rachunku ekonomicznego
sytuacji na giełdzie i umożliwia prowadzenie rachunku ekonomicznego
6. Popyt jest to:
ilość towaru, jaką sprzedający są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę
ilość towaru, jaką nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę
ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie
ilość towaru, którą konsumenci są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie
7. Podaż jest to:
ilość towaru, jaką sprzedający są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę
ilość towaru, jaką nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę
ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie
ilość towaru, którą konsumenci są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i po określonej cenie
8. Mechanizm rynkowy określa wzajemne zależności pomiędzy:
popytem i podażą
podażą i ceną danego towaru
popytem i ceną danego towaru
popytem, podażą i ceną danego towaru
9. Równowaga rynkowa oznacza, że:
popyt równa się podaży na dane dobra i usługi
popyt równa się cenie na dane dobra i usługi
podaż równa się cenie na dane dobra i usługi
popyt i podaż równa się cenie na dane dobra i usługi
10. Czynnikiem kształtującym wielkość popytu jest, np.:
liczba producentów na danym rynku,
eksport oraz import,
postęp techniczny
ceny substytutów
11. Czynnikiem kształtującym wielkość podaży jest, np.:
preferencje konsumentów
struktura wiekowa konsumentów
interwencyjna polityka państwa
stan cywilny
12. Barter to:
jednostka monetarna (ustalona waga, próba)
pieniądz kredytowy (weksle, czeki, banknoty)
wymiana bezgotówkowa, czyli towar (bądź usługa) za towar
waluta dewizowo - złotowa
13. Każdy obywatel może bez ograniczeń i na takich samych prawach podejmować działalność gospodarczą, w kraju w którym jest:
gospodarka centralnie kierowana
gospodarka naturalna
gospodarka rynkowa
gospodarka towarowa
14. Posługiwanie się pieniądzem elektronicznym jest możliwe, gdy:
dwie strony, czyli kupujący i sprzedający, posiadają w banku swoje rachunki bankowe
jedna strona, czyli kupujący, posiada w banku swój rachunek bankowy
jedna strona, czyli sprzedający, posiada w banku swój rachunek bankowy
dwie strony, czyli kupujący i sprzedający spotkają się w jednym banku
15. Prawo Engla głosi, że
w miarę mniejszych dochodów społeczeństwa maleje udział wydatków na żywność w wydatkach ogólnych gospodarstw domowych
w miarę wzrostu dochodów społeczeństwa maleje udział wydatków na żywność w wydatkach ogólnych gospodarstw domowych
w miarę wzrostu dochodów społeczeństwa wzrasta udział wydatków na żywność w wydatkach ogólnych gospodarstw domowych
w miarę niezmiennych dochodów społeczeństwa maleje udział wydatków na żywność w wydatkach ogólnych gospodarstw domowych
16. Z chęci pokazania się innym, że stać nas na droższe rzeczy, nawet jeśli nie różnią się od tych samych sprzedawanych wcześniej po niższej cenie oraz w warunkach umiarkowanych dochodów, głosi:
paradoks Giffena
paradoks Vebllena
paradoks Epimenidesa
paradoks Curry`ego
17. Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci symboli pieniężnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie