Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "10. Formy prawno ? organizacyjne przedsiębiorstw"
0. Osobowość prawną posiadają:
spółki osobowe
przedsiębiorstwa indywidualnych właścicieli
spółki cywilne
spółki kapitałowe
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką:
kapitałową
osobową
partnerską
jawną
2. Komplementariusz to jeden ze wspólników spółki:
jawnej
komandytowej
partnerskiej
cywilnej
3. Wkłady w spółce cywilnej, w postaci kapitału lub majątku trwałego są określane pojęciem:
aportu
wierzytelności
patentu
środka trwałego
4. Prokurent, to:
mandatariusz
pełnomocnik
faktor
delegat
5. Wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy w spółce komandytowej oraz prawo do jej reprezentowania ma jedynie:
komandytariusz
komplementariusz
akcjonariusz
prokurent
6. Spółka powstaje przez zawarcie umowy notarialnej i wpisanie do KRS- u, czyli do:
Krajowego Rejestru Skazanych
Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowego Rejestru Sądowniczego
Krajowego Rejestru Skarbowego
7. Posiadacze akcji mają prawo do udziału w zyskach, czyli do:
barteru
wartości dodanej
dywidendy
aportu
8. Określa podział pracy i rodzaj więzi wewnątrz przedsiębiorstwa:
centralizacja
formalizacja
hierarchia
specjalizacja
9. Określa liczbę stanowisk organizacyjnych i kierowniczych oraz sposób ich powiązania:
centralizacja
formalizacja
hierarchia
specjalizacja
10. Określa wewnętrzną strukturę władzy w organizacji:
centralizacja
formalizacja
hierarchia
specjalizacja
11. W spółce akcyjnej za bieżącą działalność spółki odpowiada:
rada nadzorcza
rada pracownicza
zarząd
walne zgromadzenie
12. Które z podanych twierdzeń jest prawdziwe?
przedsiębiorca nie jest właścicielem wytworzonego produktu
przedsiębiorca nie ponosi sam ryzyka prowadzenia działalności produkcyjnej
przedsiębiorstwo indywidualne jest powołane do działalności gospodarczej na podstawie przepisów kodeksu handlowego
przedsiębiorstwo indywidualne jest powołane do działalności gospodarczej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
13. Przedsiębiorca to:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej
tylko osoba fizyczna
tylko osoba prawna
tylko jednostka niemająca osobowości prawnej
14. Osoba fizyczna to człowiek występujący jako:
przedmiot prawa cywilnego
podmiot prawa cywilnego
podmiot prawa handlowego
przedmiot prawa handlowego
15. Przedsiębiorstwo jest to zespół składników:
materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych
niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych
materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych
niematerialnych przeznaczonych do uzyskania korzyści materialnych
16. W przypadku, gdy przez dwa kolejne lata przychody przekraczają równowartość
800 tys. euro, spółka musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców, i tym samym przestaje być spółka cywilną, a zaczyna być spółką:
akcyjną
komandytową
jawną
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie