Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "119. Przemysł i budownictwo"
Które z państw przodowało w produkcji włókienniczej przed pierwszą rewolucją przemysłową?
Chiny
Indie
Japonia
Wielka Brytania
Kiedy nastąpiła pierwsza rewolucja przemysłowa?
na początku XVI w.
na początku XVII w.
na przełomie XVIII i XIX w.
na początku XIX w.
Kiedy nastąpiła druga rewolucja przemysłowa?
w pierwszej połowie XIX w.
w drugiej połowie XIX w.
pod koniec XIX w.
na przełomie XIX i XX w.
Trzecia rewolucja przemysłowa:
nastąpiła na początku XX w.
nastąpiła w drugiej połowie XX w.
nazywana jest rewolucją naukowo-techniczną
nazywana jest rewolucją naukowo-technologiczną
W okresie drugiej rewolucji przemysłowej:
nastąpiło powszechne zapotrzebowanie na energię elektryczną
rozwinął się przemysł chemiczny
nastąpiło wielkie zapotrzebowanie na mocno wykwalifikowaną siłę roboczą
przemysł rozwijał się na terenach bogatych w surowce mineralne
W okresie trzeciej rewolucji przemysłowej:
wzmocniły się gałęzie przemysłu powstałe w poprzednich okresach
ośrodki przemysłowe powstawały w pobliżu placówek badawczych
nastąpiło mniejsze zaangażowanie nauki w rozwój techniki
ośrodki przemysłowe powstawały w pobliżu placówek naukowych
Jakie czynniki wpływają na lokalizację przemysłu:
przyrodnicze
komunikacje
koszty produkcji
bliskość innych zakładów przemysłowych
Które z elementów lokalizacji ośrodków przemysłowych stanowią czynniki pozaprzyrodnicze?
zasoby energetyczne i wodne
infrastruktura techniczna
zapotrzebowanie na wyroby
baza surowców
Które z elementów lokalizacji ośrodków przemysłowych stanowią czynniki przyrodnicze?
możliwości ekologiczne środowiska
infrastruktura techniczna
komunikacja
zasoby energetyczne i wodne
Jak nazywa się główny czynnik, który decyduje o powstaniu określonego ośrodka w danym momencie?
ekonomiczny
strategiczny
zasobowy
tajny
Gdzie znajdują się największe okręgi przemysłowe?
w zachodniej Azji
w północnej Azji
w Europie
w USA
Zagłębie Ruhry to okręg przemysłowy znajdujący się w:
w Europie
w USA
w Niemczech
w Wielkiej Brytanii
Okręg Górnośląski to okręg przemysłowy znajdujący się w:
w Europie
w Rosji
w Polsce
w Wielkiej Brytanii
Okręg przemysłowy:
to teren z licznymi zakładami wytwórczymi na stosunkowo małym terenie
charakteryzuje się różnorodnymi zakładami wytwórczymi
powstaje na terenach bogatych w surowce mineralne
to skupisko wielu ośrodków przemysłowych
Ośrodek przemysłowy:
to teren, na którym występuje jeden rodzaj przemysłu (np. wydobywczy)
to okręgi przemysłowe o określonym rodzaju profilu
to punktowo skupiony przemysł
to teren na którym występuje wyłącznie przemysł lekki
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie