Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "111. Rola miasta w dziejach cywilizacji"
Cywilizacja:
to poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym
charakteryzuje się określoną kulturą
składa się z populacji charakteryzującej się określonymi tradycjami
jest powiązana z rozwojem miast
Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się miast?
przemysł
handel
transport
administracja
Jaka była funkca pierwszych miast?
religijna
obronna
administracyjna
handlowa
Osady targowe:
często przekształcały się w stolice państw
powstawały na szlakach handlowych
powstawały w pobliżu ośrodków władzy
czasem przekształcały się w miasta
Warszawa:
powstała z osady targowej
powstała w wyniku nadania jej praw stolicy
znajduje się na miejscu dawnej przeprawy przez Wartę
znajduje się na miejscu dawnej przeprawy przez Wisłę
Rozwój przemysłu miał wpływ na miasta związane z przemysłem:
wydobywczym
metalurgicznym
przetwórczym
włókienniczym
Główną funkcją miast, takich jak Oxford, Cambridge i Heidelberg jest funkcja:
handlowa
naukowa
oświaty
kultu religijnego
Główną funkcją miast, takich jak Sopot i Zakopane jest funkcja:
kultu religijnego
uzdrowiskowa
turystyczna
naukowa
Główną funkcją miast, takich jak Częstochowa i Fatima jest funkcja:
naukowa
kultu religijnego
uzdrowiskowa
turystyczna
Miasta:
są w większości ośrodkami jednofunkcyjnymi
zmieniają swoje funkcje pod wpływem czasu
zmieniają swoje funkcje pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego
zmieniają swoje funkcje pod wpływem przemysłu
Harappa i Mohendżo Daro to nieistniejące już osady leżące na terenie:
dzisiejszego Egiptu
dzisiejszych Chin
dzisiejszych Indii
dzisiejszego Pakistanu
Pozostałości po antycznych miastach pełnią funkcje:
administracyjne
obronne
turystyczne
handlowe
Jak nazywają się zazielenione tereny Krakowa, powstałe w miejscach dawnych murów obronnych?
Zielone Tarasy
Planty
Platany
Palany
Miasta w okresie okresu baroku:
były w dużym stopniu upiększane
posiadały liczne parki i okazałe place
pełniły przede wszystkim funkcje obronne
posiadały dzielnice rezydencjalne, które pełniły funkcje obronne
Miasta w okresie renesansu:
były w dużym stopniu upiększane
posiadały liczne parki i okazałe place
pełniły przede wszystkim funkcje obronne
posiadały dzielnice rezydencjalne, które pełniły funkcje obronne
Rewolucja przemysłowa:
miała miejsce w XVIII i XIX w.
miała miejsce w XIX i XX w.
wpłynęła na układ przestrzenny miast
wpłynęła na zmianę funkcji niektórych miast
Przyjęte w Europie koncepcje urbanistyczne miast:
były wprowadzane w nowo powstałych miastach Ameryki Północnej
wpłynęły na układ przestrzenny miast Azji
były wprowadzane w nowo powstałych miastach Ameryki Południowej
były wprowadzane w miastach Afryki
W jakim państwie kolonizatorzy burzyli miasta i budowali je od nowa, lecz według własnych zasad?
w Meksyku
w Maroku
w Sumanie
w Peru
Czym w Afryce różnią się miasta od wsi?
lepszą zabudową
uporządkowanym układem przestrzennym
rozleglejszą zabudową
nieuporządkowanym układem przestrzennym
City (CBD):
to śródmieście charakteryzujące się dużą ilością budynków mieszkalnych i drapaczami chmur
to dzielnica administracyjna wielkiego miasta
to dzielnica handlowa wielkiego miasta
to dzielnica biznesowa wielkiego miasta
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie