Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Logika, algebra Boole`a, arytmetyka cyfrowa - część II"
0. Bramką logiczną nazywamy:
element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów realizujący fizycznie złożoną funkcję logiczną, której argumenty przybierają jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1
element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1
element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów realizujący fizycznie złożoną funkcję logiczną, której argumenty przybierają jedną określoną wartość
element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów realizujący fizycznie prostą funkcję logiczną, której argumenty przybierają jedną określoną wartość
1. Bramki funkcjonalnie pełne to takie:
przy użyciu których, można zbudować układ realizujący określoną funkcję logiczną
przy użyciu których, można zbudować układ realizujący jedną, określoną funkcję logiczną
przy użyciu których, można zbudować układ realizujący dowolną funkcję logiczną
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
2. Bramki funkcjonalnie pełne to:
AND i NOT
OR i NOT
XOR i XNOR
NAND i NOR
3. Która bramka realizuje funkcję logiczną koniunkcji:
AND
OR
NOR
NAND
4. Która bramka realizuje funkcję logiczną koniunkcji:
a)
b)
c)
d)
5. Iloczyn logiczny to inaczej:
alternaywa
dysjunkcja
koniunkcja
binegacja
6. Która bramka realizuje funkcję logiczną alternatywy:
AND
XOR
OR
NOR
7. Jaka bramka została przedstawiona na zdjęciu

XOR
NOR
OR
NAND
8. Suma logiczna to inaczej:
AND
OR
XOR
NAND
9. Jaka bramka została przedstawiona na zdjęciu

AND
OR
NOT
XOR
10. Która bramka realizuje funkcję logiczną dysjunkcja:
AND
OR
XOR
NAND
11. Jaka bramka została przedstawiona na zdjęciu

OR
NOR
XOR
XNOR
12. Która bramka realizuje funkcję logiczną alternatywy wykluczającej:
OR
XOR
NOR
AND
13. Sumator to:
cyfrowym układem prostym, który wykonuje operacje dodawania dwóch liczb dwójkowych
cyfrowym układem kombinacyjnym, który wykonuje operacje dodawania dwóch (lub więcej) liczb dwójkowych
cyfrowym układem prostym, który wykonuje operacje dodawania dwóch (lub więcej) liczb naturalnych
cyfrowym układem prostym, który wykonuje operacje dodawania dwóch liczb dziesiętnych
14. W celu zapisania liczby ujemnej w systemie binarnym stosuje się:
kod modulo M2
modulacje ujemnej liczby
kod dopełnień D2
kod uzupełnień do dwóch U2
15. Zastosowanie kodu U2 pozwala w zapisie binarnym:
zamienić odejmowanie na dodawanie liczby przeciwnej
zamienić dodawanie na odejmowania liczby przeciwnej
zamienić dodawanie na odejmowania danej liczby
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
16. W reprezentacji liczb rzeczywistych w postaci ułamków dodatnich w notacji naturalnej stałopozycyjnej:
z góry określamy, ile bitów przeznaczamy na część całkowitą liczby
z góry określamy, ile bitów przeznaczamy na część ułamkową liczby
z góry określamy, ile bitów przeznaczamy na część całkowitą, a ile na ułamkową liczby
z góry określamy, ile bików przeznaczamy na część całkowitą, a ile na ułamkową liczby
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie