Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "110. Charakterystyka elementów sieci osadniczej"
Sieć osadnicza:
powoduje zagospodarowanie określonego terenu
to różnego rodzaju osiedla populacji ludzkiej
posiada określoną strukturę
jest zamieszkiwana przez ludzi
Pagani to:
miasta rzymskie
wioski rzymskie
folwarki
rzymskie posiadłości prywatne
Miasta powstawały w wyniku:
otrzymania praw miejskich
rozwoju osadnictwa
rozwoju rolnictwa
rozwoju cywilizacji
Wieś:
jest jednostką osadniczą
charakteryzuje się zabudową zagrodową
jest zamieszkiwana przez ludność, która w większej części jest zatrudniona w przemyśle i usługach
jest zamieszkiwana przez ludność zajmującą się uprawą roli
W Polsce wsie zamieszkuje:
21% ludności
6% ludności
31% ludności
38% ludności
Ile procent polskiej ludności zajmuje się rolnictwem?
19%
21%
29%
30%
Wielodrożnica to:
jeden z najstarszych układów osadnictwa w Europie
najpopularniejszy układ osadnictwa w Europie
osadnictwo wiejskie powstające wzdłuż głównych dróg
osadnictwo wiejskie powstające po obu stronach pobliskich dróg
Ulicówki:
to wsie najbardziej rozpowszechnione w Polsce
są mniej popularne od wielodrożnic
posiadają zabudowę wzdłuż obu stron drogi
posiadają zabudowę wzdłuż jednej strony drogi
Miasta różnią się od wsi, że:
mają mniej zróżnicowany charakter
mają określone zasady regulujące ich kształt
posiadają prawa wiejskie
mieszkańcy nie trudnią się rolnictwem
Kryterium fizjonomiczne:
dotyczy wyglądu wizualnego miast
jest wymagane, by miasto mogło otrzymać np. rynek
musi być spełnione, by osadnictwo otrzymało prawa miejskie
dotyczy struktury mieszkańców (np. gęstość zaludnienia)
Kryterium funkcjonalno-ekonomiczne:
należy spełnić, by osada otrzymała prawa wiejskie
bada wszystkie funkcje jednostki osadniczej
bierze pod uwagę tylko najważniejszą funkcję jednostki osadniczej
bada strukturę zatrudnienia
Kryterium statystyczno-demograficzne:
bada liczebność ludności
jest wymagane, by miasto mogło otrzymać np. rynek
musi być spełnione, by osadnictwo otrzymało prawa miejskie
bada gęstość zaludnienia
Prawa miejskie mogą otrzymać jednostki osadnicze, które:
posiadają odpowiednią liczbę ludności
spełnią określone kryteria
utraciły je w przeszłości
posiadają określone urzędy (np. pocztę)
Aglomeracja policentryczna:
określana jest jako konurbacja
składa się z kilku położonych blisko siebie miast o podobnej randze
składa się z kilku położonych blisko siebie miast o podobnej wielkości
składa się z miast pełniących podobne funkcje
Aglomeracja monocentryczna:
określana jest jako konurbacja
składa się z kilku położonych blisko siebie miast o podobnej wielkości
to struktura, w której dominujące miasto jest otoczone mniejszymi
składa się z miast pełniących podobne funkcje
Aglomeracja policentryczna:
znajduje się głównie w okręgach przemysłowych
to np. polskie Pomorze Środkowe
to np. Trójmiasto
powstaje w wyniku koncentracji dóbr naturalnych
Metropolia:
to aglomeracja, która ma ogromne znaczenie międzynarodowe
to aglomeracja policentryczna, która ma ogromne znaczenie międzynarodowe
to aglomeracja monocentryczna, która ma ogromne znaczenie międzynarodowe
to zintegrowana sieć wielkich aglomeracji
Jak nazywa się pierwsze megalopolis?
Brunswiek Megalopolis
Bosnywash Megalopolis
New York City Megalopolis
Center US Megaloplis
Jakie miasta zalicza się do megalopolis w krajach Beneluksu?
Amsterdam
Braum
Haga
Bruksela
Tokio, Kioto, Osaka, Nagoja to miasta wchodzące w aglomerację:
Okonya Megalopolis
Nippon Megalopolis
Nasaka Megalopolis
Magyar Megalopolis
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie