Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "109. Migracje i ich wpływ na rozmieszczenie ludności"
Jakie są główne czynniki migracji?
czynnik polityczny
czynnik ekonomiczny
czynnik religijny
czynnik etniczny
Z jakich względów obecnie ludzie zmieniają miejsce zamieszkania?
ze względów politycznych
ze względów ekonomicznych
ze względów religijnych
ze względów etnicznych
W skład migracji wchodzi:
memigracja
imigracja
reemigracja
reparacja
Saldo migracji:
oznacza różnicę między liczbą imigrantów a emigrantów w danym państwie
oznacza różnicę między imigrantami a mieszkańcami danego państwa
oznacza różnicę między nowymi a starymi mieszkańcami danego państwa
może być ujemne bądź dodatnie
Jakie państwa najczęściej posiadają dobre warunki do imigracji?
bogate
o dużym potencjale ekonomicznym
stabilne politycznie
o odpowiednim systemie politycznym
Najwięcej imigrantów przybywa do:
USA
Polski
Niemiec
Wielkiej Brytanii
Od którego roku Stany Zjednoczone ograniczają otwartą politykę imigracyjną?
od 1922 roku
od 1939 roku
od 1988 roku
od 1975 roku
Depopulacja:
zaistniała w Irlandii w 1848 r.
zaistniała w Irlandii w 1930 r.
to wyludnienie spowodowane spadkiem przyrostu naturalnego
wzrost liczebności imigrantów w danym państwie, którzy powodują większy wzrost przyrostu naturalnego niż jego prawowici mieszkańcy
Lepsze warunki ekonomiczne:
są częstą przyczyną migracji
są częstą przyczyną emigracji
są częstą przyczyną imigracji
powodują lepsze warunki bytowe
Migracje po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 1981 r. są przykładem migracji z powodów:
ekonomicznych
politycznych
etnicznych
religijnych
Imigracja Albańczyków w ostatniej dekadzie XX w. była spowodowana głównie czynnikiem:
politycznym
ekonomicznym
etnicznym
religijnym
Migracja wewnętrzna polega na przemieszczaniu się ludności:
do miast
z miast na wieś
do państw na tym samym kontynencie
w danym państwie
Imigracja:
powoduje wzrost przyrostu naturalnego państwa
to przybycie nowej ludności do państwa na stałe
to przybycie nowej ludności do państwa
jest skutkiem chęci poprawy bytu
Restrykcyjna polityka imigracyjna:
jest prowadzona przez Polskę
jest prowadzona przez Wielką Brytanię
ma na celu zmniejszenie napięć spowodowanych odmiennymi wartościami etnicznymi
to ograniczenie imigracji
Drenaż mózgów polega na:
wyjeżdżaniu dobrze wykształconych osób do innych państw
wyjeżdżaniu dobrze wykształconych osób poza granice, w celu uzyskania większych zarobków
emigracji osób dobrze wykształconych do innego kraju
imigracji dobrze wykształconych pracowników poza granice, w celu uzyskania większych zarobków
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie