Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "108. Demograficzne zróżnicowanie społeczeństw"
Jakie elementy składają się na strukturę biologiczną?
wiek
płeć
wielkość populacji
liczebność populacji
Przyrost naturalny:
to rzeczywisty przyrost ludności
może być plusowy lub minusowy
to różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów
to różnica między liczbą zgonów a liczbą urodzeń
Jakie państwo miało największą liczbę ludności w 2002 r.?
Rosja
Chiny
Indie
USA
Przyrost rzeczywisty:
wskazuje liczbę mieszkańców danego terenu
wskazuje najdokładniejszy przyrost mieszkańców
odnosi się do migracji
posługuje się przyrostem naturalnym
Współczynnik przyrostu naturalnego najczęściej:
określa się w promilach
określa się w procentach
przelicza się na 100 osób
przelicza się na 1000 osób
Współczynniki urodzeń lub zgonów:
przynoszą dane dotyczące liczby urodzeń
najczęściej przelicza się je na 1000 mieszkańców
najczęściej przelicza się je na 100 mieszkańców
dostarcza informacji o biologicznej strukturze społeczeństwa
Współczynnik przyrostu naturalnego Polski w 2002 r. wynosił:
-0,1?
0,5?
0,5%
2%
Wyż demograficzny:
to nagły wzrost współczynnika przyrostu naturalnego
to nagły wzrost udziału młodszej grupy wiekowej w życiu społecznym
mówi, że liczba zgonów jest większa niż urodzeń
mówi, że liczba urodzeń jest większa niż zgonów
Niż demograficzny:
to nagły wzrost współczynnika przyrostu naturalnego
to nagły wzrost udziału starszej grupy wiekowej w społeczeństwie
mówi, że liczba zgonów jest większa niż urodzeń
mówi, że liczba urodzeń jest większa niż zgonów
Zjawisko wyżu świadczy:
że w przyszłości trudno będzie pozyskać środki na świadczenia społeczne
państwo będzie wydawało więcej środków na opiekę społeczną
o dodatnim przyroście naturalnym
o ujemnym przyroście naturalnym
Jaki procent polskiego społeczeństwa w 2000 r. stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej?
ok. 12%
ok. 20%
ok. 21%
ok. 23%
Jaki jest przedział wieku produkcyjnego mężczyzn w Polsce?
15-55 lat
16-60 lat
18-60 lat
18-65 lat
Jaki jest przedział wieku produkcyjnego kobiet w Polsce?
15-55 lat
18-55 lat
18-60 lat
18-65 lat
Płeć, zaliczana do charakterystyki struktury biologicznej danego terenu:
przedstawia się jako procentowe zestawienie kobiet i mężczyzn
określa proporcję między liczbą mężczyzn i kobiet w populacji
można przedstawić za pomocą maskulinizacji
można przedstawić za pomocą feminizacji
Jeżeli współczynnik feminizacji wynosi 120 to:
na 100 mężczyzn przypada 120 kobiet
na 100 mężczyzn przypada 20 kobiet
świadczy to o tym, że w badanej populacji jest więcej mężczyzn
świadczy to o tym, że w badanej populacji jest więcej kobiet
W jakich krajach jest wysoka umieralność okołoporodowa?
biednych
w Indiach
w Chinach
w Hiszpanii
Transformacja demograficzna:
nazywana jest fazą demograficzną
to fazy rozwoju demograficznego
służy do poznania informacji o śmiertelności na danym terenie
dostarcza informacji o przyroście naturalnym
I faza rozwoju demograficznego:
występuje w wielu państwach Afryki
charakteryzuje się maksymalnym współczynnikiem urodzeń
występuje w rozwijających się krajach Ameryki Łacińskiej
charakteryzuje się dużym współczynnikiem zgonów niemowląt
III faza rozwoju demograficznego:
występuje w wielu państwach Afryki
występuje w rozwijających się krajach Ameryki Łacińskiej
charakteryzuje się malejącym współczynnikiem zgonów
charakteryzuje się spadkiem liczby urodzeń
IV faza rozwoju demograficznego:
charakteryzuje się niewielką liczbą urodzeń
występuje w rozwijających się krajach Ameryki Łacińskiej
występuje w państwach Europy
charakteryzuje się ustabilizowaną liczbą ludności
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie