Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Logika, algebra Boole`a, arytmetyka cyfrowa - część I"
0. Greckie slowo logos oznacza:
zadanie
rozum
logowanie
dowód
1. Głównymi elementami logiki są:
hipoeza i definicja
wniosek i twierdzenie
definicja i dowód
hipoteza i twierdzenie
2. Sylogizm:
jest działaniem, w którym na podstawie zdania - przesłania wyprowadza się dwa, będące wnioskami
jest działaniem, w którym na podstawie dwóch zdań przesłanek wyprowadza się trzecie, będące wnioskiem
jest działaniem, w którym na podstawie dwóch zdań tez wyprowadza się trzecie, będące hipotezą
jest działaniem, w którym na podstawie zdań hipotez wyprowadza się dwa, będące tezami
3. W logice matematycznej symbol oznacza spójnik:
i
lub
nieprawda, że...
jeżeli..., to...
4. W logice matematycznej symbol oznacza spójnik:
nieprawda, że...
i
lub
wtedy i tylko wdtedy, gdy...
5. W logice matematycznej symbol oznacza spójnik:
i
lub
wtedy i tylko wtedy, gdy...
nieprawda, że...
6. W logice matematycznej symbol oznacza spójnik:
nieprawda, że...
lub
jeżeli..., to...
wtedy i tylko wtedy, gdy...
7. W logice matematycznej symbol oznacza spójnik:
i
wtedy i tylko wtedy, gdy...
jeżeli..., to...
nieprawda, że...
8. W koniunkcji używamy operatora logicznego:
a)
b)
c)
d)
9. W alternatywie używamy operatora logicznego:
a)
b)
c)
d)
10. W negacji używamy operatora logicznego:
a)
b)
c)
d)
11. W implikacji używamy operatora logicznego:
a)
b)
c)
d)
12. W zdaniu równowżnym używamy symbolu:
a)
b)
c)
d)
13. George Boole odkrył, że:
funkcja geometryczna może być wyrażona w postaci algebraicznej
funkcja algebraiczna może być wyrażona w postaci geometrycznej
funkcja logiczna może być wyrażona w postaci algebraicznej
funkcja logiczna może być wyrażona w postaci geometrycznej
14. Konjunkcja jest bardzo podobna do:
dzielenia zmiennych
mnożenia zmiennych
dodawania zmiennych
odejmowania zmiennych
15. Algebra Boole`a operuje:
na jednym elemencie - 10
na dwóch elementach - 0 i 1
na systemie dziesiętnym
na systemie szesnastkowym
16. Operacje algebry Boole`a są zdefiniowane przez:
tablice wynikowe
tablice danych
tablice prawdy
tablice sądu
17. Algebra Boole`a stanowi podstawę:
techniki mechanicznej
techniki kwantowej
hydromechaniki
techniki cyfrowej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie