Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Algorytmy genetyczne"
0. Idea algorytmu genetycznego została zaczerpnięta z:
nauk przyrodniczych opisujących zjawiska doboru naturalnego i dziedziczenia
nauk społeczno-ekonomicznych opisujących organizację społeczeństwa
nauk humanistycznych opisujących człowieka i jego wytwory kulturowe
nauk technicznych opisujących środki i czynności wchodzące w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi
1. Algorytmy genetyczne są:
numerycznymi metodami optymalizacji, rozwiązującymi problem właściwego wyznaczenia dużej liczby parametrów systemu przy użyciu specyficznych operatorów, które generują kolejne punkty w przestrzeni rozwiązań wykorzystując zasady analogiczne jak w zjawiskach ewolucji i dziedziczności
numerycznymi metodami aproksymacji, rozwiązującymi problem właściwego wyznaczenia dużej liczby parametrów systemu przy użyciu specyficznych operatorów, które generują kolejne punkty w przestrzeni rozwiązań wykorzystując zasady analogiczne jak w zjawiskach ewolucji i dziedziczności
numerycznymi metodami interpolacji liniowej, rozwiązującymi problem właściwego wyznaczenia dużej liczby parametrów systemu przy użyciu specyficznych operatorów, które generują kolejne punkty w przestrzeni rozwiązań wykorzystując zasady analogiczne jak w zjawiskach ewolucji i dziedziczności
numerycznymi metodami rekurencji, rozwiązującymi problem właściwego wyznaczenia dużej liczby parametrów systemu przy użyciu specyficznych operatorów, które generują kolejne punkty w przestrzeni rozwiązań wykorzystując zasady analogiczne jak w zjawiskach ewolucji i dziedziczności
2. Zbiór osobników o określonej liczebności:
grupa
fenotyp
struktura
populacja
3. Chromosom to:
ciąg danych wejściowych
zbiór ciągów kodowych
ciąg bitów
zbiory parametrów zadania
4. Fenotyp to:
zewnętrzne uwidocznienie genów
zbiór parametrów
rozwiązanie
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
5. Utworzenie populacji początkowej to:
inicjalizacja
redundancja
interpolacja
aproksymacja
6. Selekcja chromosomów polega na:
wybraniu na podstawie obliczonych wartości funkcji przystosowania, tych chromosomów, które brały udział w tworzeniu potomków do następnego pokolenia
wybraniu na podstawie obliczonych wartości funkcji przystosowania, tych chromosomów, które nie brały udziału w tworzeniu potomków do następnego pokolenia
wybraniu na podstawie obliczonych wartości funkcji selekcji, tych chromosomów, które nie brały udziału w tworzeniu potomków do następnego pokolenia
wybraniu na podstawie obliczonych wartości funkcji selekcji, tych chromosomów, które brały udziału w tworzeniu potomków do następnego pokolenia
7. Selekcja polega na:
wyborze populacji najlepiej przystosowanych osobników, których materiał genetyczny zostanie poddany operacji krzyżowania
wyborze z bieżącej populacji najlepiej przystosowanych osobników, których materiał genetyczny zostanie poddany operacji krzyżowania i przekazany osobnikom następnej populacji
wyborze z bieżącej populacji najgorzej przystosowanych osobników, których materiał genetyczny zostanie poddany operacji krzyżowania i przekazany osobnikom następnej populacji
wyborze populacji najgorzej przystosowanych osobników, których materiał genetyczny zostanie poddany operacji krzyżowania
8. Wymiana materiału genetycznego pomiędzy losowo dobranymi parami osobników wybranych podczas selekcji to:
mutacja
krzyżowanie
aproksymacja
łączenie
9. Mutacja polega na:
na wyborze z bieżącej populacji najlepiej przystosowanych osobników
wymianie materiału genetycznego pomiędzy losowo dobranymi parami osobników
zmianie wartości losowo wybranego genu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
10. Zadaniem operatora mutacji jest:
niedopuszczenie do powstania całej populacji identycznych osobników
zapewnienie powtarzalności chromosomów
wymiana materiału genetycznego pomiędzy losowo dobranymi parami osobników
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
11. Koło ruletki, ranking liniowy, turniej ? to sposób:
n krotnym losowaniu ze starej populacji osobników, które zostaną przepisane do nowej populacji
losowym wyborze z całej populacji kilku osobników, z tej grupy wybierany jest osobnik najlepiej przystosowany i on przepisywany jest do nowo tworzonej populacji
nadaniu każdemu z osobników pewnej wartości a następnie losowaniu osobników, które zostaną przepisane do nowej populacji
wybraniu z populacji osobnika, według cech którego będą dobierane kolejne osobniki z populacji tworzące nową populacje
12. Metoda, która polega na losowym wyborze z całej populacji kilku osobników, a później z tej grupy wybierany jest osobnik najlepiej przystosowany i on przepisywany jest do nowo tworzonej populacji to:
koło ruletki
krzyżowanie
ranking liniowy
turniej
13. Jeżeli pierwszy rodzic posiada chromosomy: 01010000, natomiast drugi rodzic: 11001001, to po krzyżowaniu, jeżeli punkt podziału ustalimy pomiędzy czwartym a piątym bitem to dzieci będą wyglądać następująco:
01011001 i 11000000
01011110 i 00001100
01011001 i 11001010
01011110 i 11000000
14. Podczas mutacji następuje modyfikacja:
1 osobnika
2 osobników
5 osobników
wielu osobników
15. Im większy jest zasięg operatorów genetycznych, tym większa jest eksploracja realizowana za ich pomocą.
prawda
fałsz
16. O operatorze mówi się, że jest obciążony, jeżeli przy braku nacisku selektywnego niektóre genotypy będą bardziej uprzywilejowane od innych.
prawda
fałsz
17. Idea większości równoległych programów polega na:
podziale zadania na mniejsze części i ich równoczesne przetwarzanie przez kilka procesorów
podziale zadania na dwie części i ich przetwarzanie przez kilka kolejnych procesorów
podziale zadania na określoną ilość części i ich przetwarzanie przez kilka kolejnych procesorów
przetwarzaniu zadania przez określony proces
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie