Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Bakterie - pierwsze organizmy na Ziemi"
0. Który z wymienionych składników nie występuje u Procaryota?
ciałka chromatoforowe
rzęski
rybosomy
mitochondria
1. Cechą charakterystyczną, pozwalającą na przyporządkowanie komórki do typu budowy Procaryota albo Eucayrota jest:
występowanie materiału genetycznego w postaci kompleksu z białkami
oddzielenie materiału genetycznego od reszty komórki błoną
występowanie ściany komórkowej
zdolność komórki do samodzielnego ruchu
2. Technika barwienia bakterii metodą Grama dzieli je na Gram+ i Gram-. Jest to równoznaczne z podziałem bakterii na:
Gram+: chorobotwórcze; Gram-: niechorobotwórcze
Gram+: posiadające zewnętrzną otoczkę śluzową; Gram-: pozbawione otoczki śluzowej
Gram+: ze ścianą komórkową zbudowaną z mureiny; Gram-: z otoczką białkowo ? cukrowo ? lipidową wokół warstw mureiny
Gram+: tworzące mezosomy; Gram-: nie tworzące mezosomów
3. Rysunki przedstawiają różne postacie komórek bakteryjnych. Wybierz odpowiedź w której prawidłowo przyporządkowano kształt nazwie bakterii.

c - pakietowiec; d - gronkowiec; g - laseczka; e - krętek
c - paciorkowiec; d - gronkowiec; g - pałeczka; e - przecinkowiec
c - krętek; d - pakietowiec; g - laseczka; e - przecinkowiec
c - paciorkowiec; d - pakietowiec; g - pałeczka; e - laseczka
4. W komórce bakteryjnej rybosomy leżą:
jedynie w cytoplazmie
na retikulum endoplazmatycznym
w cytoplazmie i na retikulum endoplazmatycznym
na mezosomach
5. Zawarte w komórce bakteryjnej mezosomy są odpowiednikami funkcjonalnymi u organizmów wyższych:
jądra
chloroplastów
rybosomów
mitochondriów
6. Fimbrie bakterii mogą odgrywać pewną rolę w procesie:
odżywiania
koniugacji
wydalania
podziału
7. Jakich struktur komórki bakteryjnej dotyczą podane informacje?
  • ich formą są kuliste cząsteczki DNA
  • występują poza nukleoidem
  • zawiera geny m.in. odporności na antybiotyki

genom
nukleosom
genofor
plazmid
8. Nie jest prawdziwe twierdzenie, że bakterie:
mają komórkę otoczoną błoną i zwykle także ścianę
chromosom bakteryjny tworzy cząsteczka RNA
zawiera rybosomy o współczynniku sedymentacji 70 S
bakterie są wszechobecne
9. Na rysunku przedstawiono mechanizm barwienia bakterii. Która kolumna świadczy o obecności bakterii gramujemnych?

I
II
10. Na rysunku przedstawiono model ściany komórkowej bakterii. Która kolumna przedstawia ścianę komórkową bakterii gramdodatnich, a która gramujemnych?

1 ? gramdodatnie, 2 ? gramujemne
1 ? gramujemne, 2 ? gramdodatnie
11. Do ruchu komórki bakteryjnej służą:
fimbrie
pile
rzęski
plazmidy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie