Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Algorytmy - podstawy i zastosowanie"
Algorytm definiowany jest w matematyce oraz informatyce jako:
skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań
ciąg zbiorów nierówności, w którym występuje wielomian matematyczny n stopnia
teoria rozwiązywania równań posługująca się symboliką literową
skończony, nieuporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań
Do cech algorytmów informatycznych nie należą:
jednoznaczność
sekwencyjność
wieloznaczność
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Urządzenie techniczne, które może realizować algorytm nosi ogólną nazwę
implement
automat
regres
progres
Do składowych algorytmu nie należy :
deklaracja stałych i zmiennych tekstowych i liczbowych
opis czynności jakie należy wykonać z obiektami
nazwa autora programu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Z heurystyką mamy do czynienia gdy:
człowiek na podstawie swojego doświadczenia tworzy algorytm, który działa w najbardziej prawdopodobnych warunkach
dzielimy problem na kilka mniejszych, a te znowu dzielimy, aż ich rozwiązania staną się oczywiste
oceniamy rozwiązanie problemu przez pewną funkcję jakości i szukamy jej minimum
oceniamy rozwiązanie problemu poprzezz góry określoną funkcję jakości i szukamy jej maksimum
Kiedy nie analizujemy podproblemów dokładnie, tylko wybieramy najbardziej obiecującą w tym momencie drogę rozwiązania, mamy do czynienia z:
algorytmem probabilistycznym
metodą zachłanną
programowaniem dynamicznym
algorytmem heurystycznym
Rekurencja polega na:
sekwencyjnym wykonywaniu procedur algorytmu, według kolejności ich wywołań, naraz pracuje tylko jedna procedura
łączeniu procedury i danych w pewne klasy reprezentujące najważniejsze elementy algorytmu oraz stan wewnętrzny wykonującego je urządzenia
procedura lub funkcja wywołuje sama siebie, aż do uzyskania wyniku lub błędu
sekwencyjnym wykonywaniu procedur algorytmu, według kolejności ich wywołań, naraz pracuje wiele procedur
W momencie, kiedy procedury wykonywane są sekwencyjnie, lecz kolejność ich wykonania jest trudna do przewidzenia dla programisty mamy do czynienia z:
pracą wielowątkową
pracą równoległą
pracą sekwencyjną
pracą jednowątkową
Do metod graficznych prezentowania algorytmów nie należy
technika grafów
implementacja
schemat przetwarzania
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Schematy blokowe cechuje:
prosta zasada budowy
złożona kontrola poprawności algorytmu
możliwość występowania wielu błędów
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Predykat to:
prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru
romb, do którego wpisywane są wyłącznie instrukcje wyboru
owal służący do oznaczania początku bądź końca sekwencji schematu
trójkątl służący do oznaczania początku bądź końca sekwencji dango bloku
Prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru
operand
predykat
etykieta
znacznik
Tablica decyzyjna jest::
wyrażeniem opisującym zbiór warunków
strukturą opisu zbioru związanych ze sobą reguł decyzyjnych
graficznym zestawieniem wyników pomiarowych
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Do rodzaju tablic decyzyjnych nie należą:
tablice proste
tablice pełne
tablice grupowe
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sortowanie to proces:
ustawienia zbioru obiektów w określonym porządku
eliminacji wyników zbioru
dodawania zbiorów w określonej kolejności algorytmu
eliminacji poszczególnych danych wejściowych zbioru
Do metod sortowania nie należy:
QuickSort
PNG
sortowanie bąbelkowe
Zadaniem sztucznej inteligencji jest:
tworzenia struktur i programów "samouczących się"
tworzenie filmów SF
rozwiązywanie prostych zagadnień matematycznych
Do grupy sztucznej inteligencji nie należą
algorytmy genetyczne
logika rozmyta
algorytmy kompresji
Najprostszy algorytm przeszukiwania drzew mający zastosowanie w komputerowych nielosowych algorytmach gry w dwie osoby, np. szachów:
algorytm sortowania
algorytm min ? max
algorytm prosty
Algorytm Alfa-Beta, to algorytm
przeszukujący, redukujący liczbę węzłów, które muszą być rozwiązywane w drzewach przeszukujących przez algorytm min-max
który zmienia sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć jego objętość
porządkujący stosy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie