Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Algorytmy sortujące - sortowanie przez wstawianie, sortowanie przez wybór"
0. Sortowanie polega na:
uporządkowaniu zbioru danych względem pewnych cech charakterystycznych każdego elementu tego zbioru
wyznaczaniu wartości argumentów funkcji tylko wtedy, kiedy są potrzebne (na żądanie)
wyznaczania wartości argumentów funkcji przed jej wywołaniem
wyznaczania wartości argumentów funkcji po jej wywołaniu
1. Czasowa złożoność obliczeniowa algorytmu określa:
kolejności wykonywania obliczeń
statystycznie czas wykonywania algorytmu w zależności od liczby danych wejściowych
podanie równoważnika terminu nieznanego w terminach znanych
statystycznie czas wykonywania algorytmu w zależności od liczby danych wyjściowych
2. Złożoność obliczeniowa charakteryzowana jest przy pomocy:
sumy zakresów wszystkich nazw
współczynnika operacji dominujących
notacji O (omikron)
wartości implementacji
3. Który algorytm jest najbardziej korzystny:
O(n)
O(n!)
O(n log n)
wszystkie odpowiedzi są poprawne
4. O(n2) zapis klasy złożoności obliczeniowej algorytmu oznacza:
algorytm o liniowej zależności czasu wykonania od ilości danych
algorytm, w którym czas wykonania rośnie z kwadratem liczby przetwarzanych elementów
bardzo pesymistyczny algorytm, czas wykonania rośnie szybko wraz ze wzrostem liczby elementów wejściowych
algorytm, w którym czas wykonania rośnie wprostproporcjonalnie do kwadratu liczb przetwarzanych elementów
5. Pamięciowa złożoność obliczeniowa określa:
ilość zasobów komputera, których wymaga dany algorytm w zależności od liczby danych wejściowych
statystycznie czas wykonywania algorytmu w zależności od liczby danych wejściowych
liczbę procesów potrzebnych do wykonania danego algorytmu
wszystkie odpowiedzi są poprawne
6. Algorytmy sortujące w miejscu:
wymagają zarezerwowania w pamięci dodatkowych obszarów, których wielkość jest uzależniona od liczby sortowanych elementów lub od ich wartości
wymagają stałej liczby dodatkowych struktur danych, która nie zależy od liczby elementów sortowanego zbioru danych ani od ich wartości
wymagają wyznaczenia wartości argumentów funkcji tylko wtedy, kiedy są potrzebne (na żądanie)
wymagają zmiennej liczby struktur danych, która zależy od liczby elementów sortowanego zbioru danych oraz od ich wartości
7. Algorytmy stabilne:
zachowują kolejność elementów równych
kolejność wynikowa elementów równych jest nieokreślona
wyszukują elementy mające się znaleźć na zadanej pozycji
nie zachowują kolejności elementów równych
8. Sortowanie przez wybór polega na:
wyszukaniu elementu mającego się znaleźć na zadanej pozycji i zamianie miejscami z tym, który jest tam obecnie
usuwaniu pewnego elementu z danych wejściowych i wstawianiu go na odpowiednie miejsce w wynikach
badaniu kolejno wszystkich pary obiektów odległych o określoną rozpiętość
usuwaniu kolejnego elementu z danych wejściowych i wstawianiu go na ściśle określone miejsce w wynikach
9. W metodzie sortowania przez wybór:
algorytm jest niestabilny, sortowanie odbywa się w miejscu
algorytm jest stabilny, sortowanie odbywa się w miejscu
algorytm jest niestabilny, sortowanie nie odbywa się w miejscu
algorytm jest stabilny, sortowanie nie odbywa się w miejscu
10. Jaką klasę czasowej złożoności obliczeniowej posiada metoda sortowania przez wybór?
O(n!)
O(n log n)
O(n2)
O(n)
11. Sortowanie przez wstawianie polega na:
usuwaniu pewnego elementu z danych wejściowych i wstawianiu go na odpowiednie miejsce w wynikach
wyszukaniu elementu mającego się znaleźć na zadanej pozycji i zamianie miejscami z tym, który jest tam obecnie
badaniu kolejno wszystkich pary obiektów odległych o określoną rozpiętość
przestawieniu elementów zbioru wejściowego między sobą, według określonej zasady
12. Które stwierdzenie jest nieprawdziwe:
algorytm sortowania przez wstawianie jest wydajny dla danych wstępnie posortowanych
algorytm sortowania przez wstawianie jest stabilny
algorytm sortowania przez wstawianie jest wydajny dla zbiorów o dużej liczebności
algorytm sortowania przez wstawianie jest wydajny dla zbiorów o małej liczebności
13. Algorytm sortowania przez wybór jest dużo lepszy od sortowania przez wstawianie w przypadku zbiorów w znacznym stopniu uporządkowanych
prawda
fałsz
14. W metodzie sortowania przez wybór:
algorytm jest niestabilny, sortowanie nie odbywa się w miejscu
algorytm jest stabilny, sortowanie odbywa się w miejscu
algorytm jest stabilny, sortowanie nie odbywa się w miejscu
algorytm jest niestabilny, sortowanie odbywa się w miejscu
15. Najbardziej niekorzystnym przypadkiem sortowania przez wybór jest:
sortowanie zbioru posortowanego odwrotnie
sortowania zbioru o losowym rozkładzie elementów
żadne z powyższych
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie