Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Budowa komórki eukariotycznej część VI - mitochondrium i jądro komórkowe"
0. Mitochondria:
otoczone są pojedynczą błoną
otoczone są podwójną błoną
nie są otoczone żadną błoną biologiczną
są organellami autonomicznymi
1. Nieprawda, że mitochondria:
występują wyłącznie u Eucaryota
zawierają własne DNA
pochodzą od jednokomórkowych organizmów eukariotycznych
dostarczają energii użytecznej biologicznie
2. W mitochondriach zachodzi proces:
transkrypcji
oddychania wewnątrzkomórkowego
fotosyntezy
replikacji
3. Funkcją jąderka jest:
synteza białka
synteza podjednostek rybosomów
rozkład rybosomów
replikacja DNA
4. Na rysunku cyfrą 1 oznaczono:


DNA
chromatyne
solenoid
nukleosom
5. Na rysunku cyfrą 2 oznaczono:


histony
DNA
solenoid
nukleosom
6. Na rysunku cyfrą 4 oznaczono:


DNA
chromatyne
nukleosom
solenoid
7. Euchromatyna to:
nieaktywna transkrypcyjnie
zbita postać chromatyny
skondensowana postać chromatyny
aktywna transkrypcyjnie postać chromatyny
8. Na rysunku przedstawiono zestaw chromosomów::


kobiety
mężczyzny
9. Chromosom, w którym centromer położone jest blisko końca chromatyd to chromosom:
metacentryczny
submetacentryczny
akrocentryczny
telocentryczny
10. U człowieka w każdej komórce ciała, z wyjątkiem komórek linii płciowej, występuje(-ują):
22 chromosomy
44 chromosomy
23 chromosomy
46 chromosomów
11. Transkrypcja to proces:
przepisania informacji z RNA na DNA
biosyntezy białka
podwojenia nici DNA`
przepisania informacji z DNA na RNA
12. Najwyższy stopień kondensacji chromatyny występuje:
podczas podziału jądra
w jądrze interfazowym
w jądrze nie dzielącym się
między podziałami jądra
13. Białka wchodzące w skład jądra komórkowego, mające charakter zasadowy, noszą nazwę:
histonów
prionów
mezosomów
mitosomów
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie