Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Profesjonalny manager"
0. Profesjonalny manager powinien posiadać cechy osobowości tj.:
asertywność, kreatywność, przedsiębiorczość,
agresywność, ekstrawertyczność, kreatywność,
introwertyczność, przedsiębiorczość, asertywność
1. Podstawowe umiejętności managerskie to umiejętności:
koncepcyjne, interpersonalne,
diagnostyczne, analityczne, techniczne,
prawidłowe są odp. a i b.
2. Na najwyższym szczeblu zarządzania najważniejsze jest posiadanie przez managera umiejętności:
diagnostyczne i techniczne,
koncepcyjne i interpersonalne,
analityczne i interpersonalne.
3. Na średnim szczebla zarządzania najważniejsze jest efektywne realizowanie przez managera następujących funkcji:
kierowania i kontrolowania,
motywowania i organizowania,
planowania i organizowania.
4. Profesjonalny manager powinien stosować w swojej pracy styl kierowania:
zgodny z jego osobowością,
zgodny z realną sytuacją, która wymaga zastosowania odpowiedniego stylu,
zgodny z własną intuicją.
5. Najbardziej uniwersalnym stylem kierowania jest:
styl autokratyczny
styl demograficzny,
styl laisser-fair.
6. Do głównych umiejętności dobrego kontaktu zalicza się:
podejmowanie decyzji, negocjacje , komunikowanie się w oparciu o zasady, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów,
podejmowanie decyzji, negocjacje, komunikowanie się w oparciu o zasady, motywowanie pracowników, umiarkowane delegowanie uprawnień,
podejmowanie decyzji, negocjacje, komunikowanie się w oparciu o zasady, kontrolować pracowników, rozwiązywanie konfliktów.
7. Profesjonalny menedżer powinien umieć podejmować decyzje. Decyzja to:
rozwiązanie odpowiadające na pytanie jak zniwelować różnicę między stanem istniejącym a pożądanym,
rozwiązanie odpowiadające na pytanie jak zwiększyć różnicę między stanem istniejącym a pożądanym,
rozwiązanie odpowiadające na pytanie jak zmniejszyć różnicę między stanem istniejącym a pożądanym.
8. Szum komunikacyjny wpływa na dobrą jakość komunikacji interpersonalnej w sposób:
pozytywny,
negatywny,
obojętny.
9. Do dobrych technik radzenia sobie ze stresem nie należy:
planowanie swojej pracy,
odpowiednia ilość snu,
bierny wypoczynek.
10. Istotą asertywności nie jest:
odpowiedzialność za wybory i własne życie,
utrzymywanie kontaktu z własnymi potrzebami i pragnieniami,
szacunek do siebie i obojętność wobec innych.
11. Przyjęcie przez managera postawy przedsiębiorczości wiąże się z :
umiejętnością ponoszenia nieuniknionego ryzyka,
podejmowaniem nowych działań i inicjatyw,
prawidłowe są odp. a i b.
12. Niematerialnym narzędziem motywacji pracowników są:
premie i nagrody,
awanse zawodowe,
świadczenia emerytalne.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie