Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Disacharydy"
0. Masy molowe dwucukrów:
są takie same
są zawsze dwukrotnością cukrów prostych, z których są zbudowane
ze względu na inne grupy funkcyjne ? są inne
1. Do dwucukrów zaliczamy:
laktozę, maltozę
sacharozę, celobiozę
obie odpowiedzi są prawidłowe
2. Wzór sumaryczny sacharozy oraz laktozy:
jest taki sam
różni się ze względu na różnorodność grup funkcyjnych
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
3. Hydroliza sacharozy prowadzi do otrzymania:
dwóch cząsteczek glukozy
cząsteczki glukozy oraz cząsteczki fruktozy
dwóch cząsteczek fruktozy
4. Doświadczenie, za pomocą którego można zbadać skład pierwiastkowy sacharydów to:
próba Tollensa
próba Trommenra
rozkład pod wpływem temperatury
5. Sacharoza wykazuje właściwości:
redukujące, gdyż grupa aldehydowa w reakcji z odczynnikiem redukuje go, sama ulega utlenieniu do grupy karboksylowej
utleniające w próbie lustra srebrowego po uprzedniej hydrolizie
żadna odpowiedź nie jest właściwa
6. Które zdanie jest prawdziwe:
disacharydy są produkowane przez rośliny
disacharydy są wytwarzane przez organizmy zwierzęce
obie odpowiedzi są właściwe
7. Stosunek molowy węgla do wodoru do tlenu w dwucukrach wynosi:
1 : 2 :1
12 : 22 : 11
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie