Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Białka"
Ile rodzajów aminokwasów występuje w białkach organizmów?
6
10
20
32
Aminokwasy tworzą łańcuch białkowy dzięki wiązaniom:
peptydowym
wodorowym
estrowym
glikozydowym
Aminokwasy nie wytwarzane przez organizmy zwierzęce, ale niezbędne w ich diecie to aminokwasy:
egzogenne
endogenne
aromatyczne
alifatyczne
Struktura pierwszorzędowa białek to:
sposób ułożenia łańcuchów polipeptydowych w przestrzeni
występowanie wiązań wodorowych i dwusiarczkowych, zapewniających właściwą konformację cząsteczki
sekwencja aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym
regularne ułożenie łańcucha polipeptydowego stabilizowane wiązaniami wodorowymi
Które z wymienionych wiązań są głównie odpowiedzialne za "trzeciorzędową strukturę białka"?
wodorowe i peptydowe
jonowe i dwusiarczkowe
atomowe spolaryzowane i jonowe
atomowe koordynacyjne i peptydowe
Jaki proces zachodzi, gdy na białko działamy alkoholem w temperaturze pokojowej?
kondensacja
peptyzacja
estryfikacja
denaturacja
Swoistość i różnorodność białek zależy od:
koloidalnego charakteru białek
ilości i sekwencji aminokwasów
możliwości łączenia się aminokwasów z DNA
denaturacji białek w podwyższonej temperaturze
Białkami prostymi są:
metaloproteidy
albuminy
chromoproteidy
glikoproteidy
Białkami fibrylarnymi są:
histony i keratyna
albuminy i globuliny
albuminy i histony
kolagen i keratyna
Przykładem białka o czwartorzędowej strukturze jest:
hemoglobina
albumina
globulina
keratyna
Wybierz prawidłowe stwierdzenie:
fosfoproteidy należą do białek prostych
W organizmach żywych występują wyłącznie D-aminokwsy
Wiązanie peptydowe tworzy się przy udziale grupy karboksylowej jednego aminokwasu i grupy aminowej kolejnego
Aminokwasy z łańcuchem bocznym niepolarnym, posiadają właściwości hydrofilowe
Białkiem paznokci i włosów jest:
Kolgen
Fibryna
Keratyna
Hemoglobina
Białka pełnią wszystkie wymienione funkcje z wyjątkiem:
Biorą udział w transporcie różnych substancji
Są podstawowym materiałem budulcowym komórek i tkanek organizmu
Pełnią funkcję enzymów
Są nośnikiem informacji genetycznej
Jakie pierwiastki budują aminokwasy?
Wodór, tlen, magnez, żelazo, azot
siarka, wodór, sód, tlen, wapń
węgiel, tlen, azot, wodór, siarka
azot, żelazo, potas, siarka, wodór
Aminokwasy różnią się:
łańcuchem bocznym
brakiem lub obecnością grupy aminowej
brakiem lub obecnością grupy karboksylowej
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Glikoproteidy to białka, gdzie do łańcucha białkowego dołączone są:
cząsteczki kwasu fosforowego
metale
barwniki
cukrowce
"Struktura drugorzędowa" białka jest możliwa na skutek tworzenia wiązań;
wodorowych
jonowych
hydrofobowych
siarczkowych
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie