Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "03 Zestaw maturalny z fizyki zadania zamknięte- opracowane przez CKE"
O tym, że siły działające na Księżyc się nie równoważą, możemy wnioskować na podstawie tego, że
Księżyc porusza się po torze krzywoliniowym.
okres obiegu Księżyca dookoła Ziemi jest większy niż okres obrotu Ziemi wokół osi.
Księżyc jest zwrócony do Ziemi zawsze tą samą stroną.
okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest równy okresowi jego obrotu wokół osi.
Na cząstkę poruszającą się z prędkością v w obszarze pola magnetycznego o indukcji B działa siła F .Sytuacja przedstawiona na rysunku dotyczy

protonu.
elektronu.
neutronu.
cząstki ?.
Jeżeli założymy, że podczas powolnego zmniejszania objętości gazu jego temperatura pozostaje stała, to na pewno
praca wykonana nad gazem jest równa zeru.
praca wykonana nad gazem jest równa ciepłu oddanemu przez gaz.
ciepło pobrane przez gaz jest równe pracy wykonanej przez gaz.
ciepło oddane przez gaz jest równe zeru.
Silnik cieplny oddaje do chłodnicy 4 razy więcej ciepła niż zamienia na pracę. Sprawność silnika jest równa
1/5.
1/4.
1/3.
1/2.
W zewnętrznej warstwie Słońca o grubości około 100 000 km materia o wyższej temperaturze unosi się ku powierzchni gdzie oddaje część energii do otoczenia i po oziębieniu spływa do wnętrza Słońca. Zjawisko to nazywamy
promieniowaniem cieplnym
przewodnictwem cieplnym.
konwekcją.
protuberancją.
Podczas przejścia wiązki światła z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania

A.
B.
C.
D.
Dwa równoległe promienie świetlne czerwony i fioletowy padają na szklany pryzmat umieszczony w powietrzu (rys.). Po przejściu przez pryzmat będą one

zbieżne.
rozbieżne.
równoległe.
prostopadłe.
Cyklotron jest urządzeniem służącym do przyspieszania naładowanych cząstek. W jego działaniu istotną rolę pełnią pola elektryczne i magnetyczne. Wybierz poprawną odpowiedź.

A.
B.
C.
D.
Pokazany obok wykres przedstawia zależność masy od czasu dla izotopu promieniotwórczego pewnego pierwiastka w próbce. Na jego podstawie można wywnioskować, że okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi około

3 godziny.
4 godziny.
6 godzin.
8 godzin.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie