Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Budowa i funkcja DNA - test"
0. Zasada azotowa nie występująca w DNA to:
adenina
guanina
uracyl
tymina
1. Komplementarność zasad w DNA oznacza
adenina z tyminą połączona jest podwójnym wiązaniem wodorowym
cytozyna z guanina połączona jest potrójnym wiązaniem wodorowym
deninie zawsze odpowiada tymina, a guaninie cytozyna
wszystkie odpowiedzi są poprawne
2. Replikacja DNA jest procesem
semikonserwatywnym
przypadkowym
półsemikonserwatywnym
poprawna jest odpowiedź a i c
3. DNA u organizmów eukariotycznych występuje w:
jądrze komórkowym
mitochondriach
chloroplastach
wszystkie poprawne
4. Pierwszym etapem podczas replikacji DNA jest:
dołączenie tyminy do adeniny
rozplecenie podwójnej helisy DNA
utworzenie wiązań pomiędzy wolnymi nukleotydami
przyłączanie do cząsteczki DNA nowego nukleotydu
5. Do organizmów prokariotycznych zaliczamy:
bakterie
grzyby
zwierzęta
protisty
6. Elementy składowe nukleotydu to:
zasady azotowe
deoksyryboza
reszta kwasu fosforowego
wszystkie powyższe
7. Odkrycie budowy cząsteczki DNA nastąpiło w roku:
1933
1943
1953
1963
8. Właściwa kolejność replikacji opisuje schemat:
inicjacja - elongacja - terminacja
terminacja - inicjacja - elongacja
elongacja - terminacja - inicjacja
terminacja - elongacja - inicjacja
9. DNA występuje w następujących organellach komórki:
jądro komórkowe, aparat golgiego, mitochondrium
jądro komórkowe, mitochondrium, retikulum endoplazmatyczne
jądro komórkowe, mitochondrium, chloroplasty
jądro komórkowe, lizosom, wakuola
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie