Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Zestaw 13"
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

powinien zachować szczególną ostrożność
jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu
jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut:

samochodu osobowego
motocykla
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej
powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej
wjeżdża na odcinek drogi o zmienionej organizacji ruchu
Te dwa na przemian migające sygnały czerwone:

zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg
zabraniają wjazdu za sygnalizator
oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną
W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest:

dozwolony
dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo
zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

ma obowiązek do jazdy na wprost przez skrzyżowanie
jadąc na wprost przez skrzyżowanie ? wjedzie na jezdnię o ruchu w jednym kierunku
ma obowiązek jazdy na wprost przez wszystkie skrzyżowania na tej drodze
W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:

dozwolona jazda na wprost
dozwolone skręcanie w lewo
dozwolone zawracanie
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym może wyprzedzić:

motocykl
pojazd zaprzęgowy
kolumnę pieszych
Postój na drodze twardej (nie będącej autostradą lub droga ekspresową) pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi należy sygnalizować:

na obszarze zabudowanym ? w razie pozostawienia pojazdu na poboczu
poza obszarem zabudowanym ? w razie pozostawienia pojazdu na poboczu w miejscu, w którym nie jest on widoczny z dostatecznej odległości
na obszarze zabudowanym ? w razie pozostawienia pojazdu na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
przejeżdża ostatni
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

2
3
4
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeżeli istnieje możliwość przejazdu z zachowaniem bezpiecznego odstępu
zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu obu pojazdów
wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania
W tej sytuacji, podczas dużych opadów deszczu, kierujący pojazdem 1 powinien:

mieć włączone światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba jednocześnie
jechać w miarę powoli, aby nie ochlapać pieszych
zachować szczególną odległość
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

wyłącznie najbliższy złamaniu staw
jedynie samo miejsce złamania
miejsce złamania i najbliższe stawy
Widząc ten znak kierujący pojazdem:

powinien spodziewać się lotniska
może spodziewać się silnych bocznych podmuchów wiatru
powinien spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony
Nie można kierować samochodem osobowym, który:

ma zakryte światła
nie posiada tablic rejestracyjnych
ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne
Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie:

naruszenia przez kierującego zasad ruchu drogowego
stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie
nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub opłacenia składki tego ubezpieczenia
W samochodzie osobowym z silnikiem benzynowym, wyposażonym w katalizator, jako paliwa można stosować:

dowolny rodzaj benzyny
wyłącznie benzynę bezołowiową
olej napędowy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie