Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Zestaw 06"
Znak ten wyznacza stanowisko postojowe dla:

pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej
pojazdów przewożonych osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej
pojazdów przewożących zorganizowane grupy dzieci i młodzieży
Sygnały te zabraniają:

skręcania w prawo
jazdy na wprost przez skrzyżowanie
skręcania w lewo
W tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, kierujący pojazdem:

może zawrócić
może skręcić w prawo lub w lewo
powinien jechać na wprost
W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

chodniku ? za tym znakiem
chodniku ? przed tym znakiem
jezdni ? przed tym znakiem
Ta linia zatrzymania:

zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu
zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za linią
wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

powinien zachować szczególną ostrożność
jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną
może skręcić na skrzyżowaniu w lewo
Sygnał ten oznacza nakaz:

opuszczenia pasa ruchu, nad którym umieszczony jest nadający go sygnalizator
skręcenia w prawo na skrzyżowaniu
wjazdu na prawą część jezdni
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

tuż przed przejściem dla pieszych
na wysokości znaku oznaczającego przystanek
w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien podać dane zakładu ubezpieczeń, z którym jest zawarta umowa OC:

na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku
na żądanie pasażera innego pojazdu uczestniczącego w wypadku
wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3
przejeżdża pierwszy
Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym z zaporami
jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym bez zapór
jest w odległości 150- 300 m od przejazdu kolejowego
W tej sytuacji prędkość pojazdu holującego nie powinna przekraczać:

po skręceniu w lewo ? 30 km/h
po skręceniu w prawo ? 60 km/h
po skręceniu w lewo ? 60 km/h
Kierujący samochodem osobowym powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:

dostosowany do prędkości jazdy
zawsze od 5 do 10 m
niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu
Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza samochodu osobowego w czasie jazdy w zimie sprzyja:

zmniejszeniu zaparowania szyb
lepszemu samopoczuciu
osłabieniu reakcji kierującego
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

ma pierwszeństwo przed pojazdem 2
ma pierwszeństwo przed pojazdem 3
przejeżdża ostatni
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, gdy kierujący nim:

znajduje się w stanie nietrzeźwości
nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania nim
nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do używania go
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu:

we krwi przekracza 0,5 promila
w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg
w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg
Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej kierujący samochodem osobowym powinien:

zmniejszyć prędkość jazdy
niezwłocznie przerwać jazdę
opuścić szyby w oknach pojazdu
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie