Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "19 Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków"
Sygnał żółty oznacza:

oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator
oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator (jednak nie dotyczy on kierującego, który w momencie jego zapalenia znalazł się dostatecznie blisko, że nie jest w stanie zatrzymać się przed nim bez gwałtownego hamowania)
ostrzega że za chwilę zapali się sygnał zielony
Sygnał ten:

oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator
oznacza, że pojazd ma obowiązek zatrzymania się na linii zatrzymania, a w przypadku jej braku - przed sygnalizatorem świetlnym
zezwala na przejazd przez skrzyżowanie jeśli nie znajdują się na nim, ani w jego pobliżu inne pojazdy
Sygnał ten:

oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator
oznacza możliwość wjazdu na skrzyżowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze
zabrania wjazdu za sygnalizator
Sygnał ten:

zakazuje wjazdu za sygnalizator
informuje o możliwości jazdy na wprost przez skrzyżowanie jeśli nie zagrozi to bezpieczeństwu ruchu na drodze
informuje, że za chwilę zapali się sygnał zielony
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

1 przejeżdża pierwszy
2 przejeżdża pierwszy
1 i 2 powinni włączyć kierunkowskazy
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

ustępuje pierwszeństwa pieszemu
ostrożnie przejeżdża obok pieszego
zachowuje szczególną ostrożność podczas wjazdu na drogę poprzeczną
W tej sytuacji:

skrzyżowanie może opuścić pojazd 1 i 2
kierujący pojazdem 3 może skręcić w prawo
kierujący pojazdem 1 może skręcić w lewo
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

1 może skręcić w lewo lub jechać na wprost przez skrzyżowanie
2 może jechać w dowolnym kierunku
3 może jechać na wprost przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo
Sygnał ten:

oznacza warunkowe skręcenie w prawo jeśli nie utrudni to ruchu na drodze
zabrania wjazdu za sygnalizator
zabrania skręcania w prawo, jeśli utrudniłoby to ruch na drodze
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

1 może zawrócić
2 nie może skręcić w lewo
3 nie może jechać na wprost
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

1 może zawrócić, pod warunkiem, że niespowoduje to utrudnienia lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
2 i 3 mogą jechać na wprost
1 może skręcić w lewo
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

1 może zawrócić lub skręcić w lewo
2 może jechać na wprost lub skręcić w prawo
1 nie może zawrócić
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

może przejechać przez przejazd kolejowy
jest informowany przez wyświetlany sygnał o barwie czerwonej, że nadjeżdża pojazd szynowy
jest obowiązany zatrzymać pojazd
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

jest ostrzegany przez wyświetlany sygnał o barwie żółtej o mogącym nastąpić niebezpieczeństwie
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu
powinien zachować szczególną ostrożność
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

3 powinien obserwować zachowanie się innych pojazdów
2 jest obowiązany umożliwić pojazdowi 1 wjazd na swój pas ruchu
1 jest obowiązany zmienić zajmowany pas ruchu
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

1 powinien zająć pas ruchu 3 lub 4
1 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi 2 i zająć pas ruchu 4
2 nie może zająć pasa ruchu 3
Sygnał ten:

informuje o możliwości wejścia pieszego na przejście dla pieszych
zezwala pieszemu na wejście na przejście dla pieszych po upewnieniu się, czy nie zbliża się pojazd
zezwala pieszemu na wejście na przejście dla pieszych, jeśli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Sygnał ten:

zezwala rowerzyście na przejazd przez jezdnię
zezwala rowerzyście na kontynuowanie jazdy drogą dla rowerów jeśli przechodzi ona przez jezdnię
zezwala rowerzyście na przejazd przez jezdnię, jeśli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
W tej sytuacji skrzyżowanie opuszcza kolejno pojazd:

2, pojazdy 1 i 3 mają zakaz wjazdu na skrzyżowanie
1, 3, 2
1, 3, pojazd 2 ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie
Hierarchia sygnałów i znaków drogowych:

sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi, jeżeli natomiast sygnały świetlne nie rozstrzygają o pierwszeństwie, to należy stosować się do znaków
osoba kierująca ruchem drogowym ma pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, ale nie ma pierwszeństwa przed znakami drogowymi
osoba kierująca ruchem drogowym ma pierwszeństwo przed znakami drogowymi
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie